מערכת החינוך הערבית-בדואית בנגב בראייה מקומית - מציאות וצרכים

מחקר מדיניות 186

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 106 עמ’
  • מרכז: המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים
  • מחיר: 45 ₪

מה יחסה של מערכת החינוך הישראלית למערכת החינוך הערבית־בדואית בנגב? מי
למעשה שולט בה? אילו משאבים – תקציביים, אנושיים ופיזיים – מעמידה המדינה
לרשותה? מי קובע את מטרות החינוך ואת תוכניות הלימודים? והעיקר – מדוע
הישגי התלמידים הבדואים־ערבים בנגב, לאורך שנים, נמוכים מאוד בהשוואה
לממוצע הארצי ולמגזרים אחרים בחברה הישראלית, לרבות המגזר הערבי?