להורדת התמונה

פרופ' אסמעיל אבו סעד

לשעבר עמית בכיר בתכנית לחברה הערבית בישראל במרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים

פרופסור במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מנהל מייסד של המרכז לחקר החברה הבדואית והתפתחותה ומופקד הקתדרה לחינוך על-שם אברהם קוטלר באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
הוא בעל תואר שלישי מאוניברסיטת מינסוטה, ארה"ב. פרופ' אבו סעד קיבל פרס הצטיינות מאוניברסיטת מינסוטה בשנת 2004.

מחקריו עוסקים ב: אי שוויון בחינוך ונגישות להשכלה גבוהה בקרב חברות ילידיות, ניהול ותרבות בחברות רב תרבותיות, והחינוך הערבי בישראל. הוא חיבר וערך למעלה ממאה פרסומים מדעיים, כולל ספרים (co-edited with D. Champagne) Indigenous Education and Empowerment: International Perspectives, Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2006 and The Future of Indigenous Peoples: Strategies for Survival and Development, American Indian Studies Center, UCLA, 2003; and (co-authored with K. Abu-Saad, and T. Horowitz) Weaving Tradition and Modernity: Bedouin Women in Higher Education. Beer-Sheva: Ben-Gurion University of the Negev press, 2011) .

צילום: דני מכליס

מאמרים ספרים

פרסומים אחרונים מאת פרופ' אסמעיל אבו סעד

ספרים מאת פרופ' אסמעיל אבו סעד