השפעת השינויים המוצעים במערכת המשפט על המאזן הכספי של משקי הבית בישראל

חומר רקע למושב: לאן פני המשק הישראלי?

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | מקוון
  • מספר עמודים: 17 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה