מבצע

תרבות דמוקרטית, כרך 11

באיזו מידה צרובה מורשת המחתרות בתרבות הישראלית? האם המלחמות יפות? באילו דרכים נמהלים קודש וחול בזיכרונות השואה? הייתכן שהמחנה הדתי-לאומי הוא פוסט-ציוני? האם יש ביהדות סרבנות? 

באיזו מידה צרובה מורשת המחתרות בתרבות הישראלית? האם המלחמות יפות? באילו דרכים נמהלים קודש וחול בזיכרונות השואה? הייתכן שהמחנה הדתי-לאומי הוא פוסט-ציוני? האם יש ביהדות סרבנות?

שאלות רבות ותשובות מגוונות בכתב עת שייעודו לעורר את  השיח הביקורתי בסוגיות הליבה של התרבות הדמוקרטית.

הדמוקרטיה בישראל היא שתיל רך. עומק שורשיה והיקף נופה בתרבות המקומית אינם ברורים. הפנמתה מושפעת מההיסטוריה של העם היהודי, המתאפיינת בהיעדר ריבונות ותרבות שלטונית ובזכרון קולקטיבי של מיעוט החושד באחר ונחשד ונרדף על ידו. היא מתחבטת עם הווה סוער של קהילת מהגרים הטרוגנית החווה תקומה ציונית, רווית חרדות קיומיות. היא מנתבת את עצמה במהוסס בתוך המתח שבין שתי ציביליזציות מתחרות, רבות עצמה: היהודית, והליברלית מערבית. כל אחת משתי הציביליזציות מכוננת מערכות ייחודיות של ערכים, נורמות, מוסדות וסמכויות והן מקיימות יחסים דיאלקטיים מורכבים ביניהן. בצילן של שתי מערכות מורכבות אלה מתגבשת הדמוקרטיה הישראלית.

מציאות זו מעוררת צורך קיומי בבירור ובליבון שאלות הנוגעות למרקם החיים הדמוקרטי במדינת ישראל. לשם כך החלטנו לייסד את הפרסום תרבות דמוקרטית כבמה למחקרים ומסות שיוקדשו לדיון בתרבות הדמוקרטית בכלל, ובשאלות הקשורות לדמוקרטיה הישראלית בפרט. עניין מיוחד לנו ביחסי הזיקה שבין הדמוקרטיה לבין היהדות והציונות. אנו מאמינים כי עיון ביחסים אלה עשוי לשפר הבנתנו את עצמנו ואת עתידנו ויש בו תרומה של ממש לחברה הישראלית.

הפרסום תרבות דמוקרטית הוא מסגרת בינתחומית ורב-תחומית הפתוחה לכל הדיסציפלינות של מדעי הרוח, החברה, המשפטים והיהדות.

כיצד זוכרים? זיכרון השואה בחברה הדתי ובחברה החילוני
אריה אדרעי

המלחמה היפה - ייצוגי מלחמה בתרבות הישראלת 1967 - 1973
דליה גבריאלי נורי

'ונזכור את כולם'? הרחקת חיילי האצ"ל והלח"י מן ה'סיפור' הממלכתי: על שכול, זיכרון ותיאוריית הדה-לגיטימציה נגד 'חרות'
אודי לבל

מחסומים: איזורי סְפר בגיאוגרפיה האתית של א"ב יהושע
אבידֹב ליפסקר

פוסט-ציונות במחנה הדתי-לאומי: המקרה של תנועת 'מנהיגות יהודית' 
מוטי ענברי

הבחירה בש"ס - התשובה הרציונלית למצוקה האמוציונלית
אבי פיקאר

 
אבי שגיא
הסרבנות המצפונית ומענדה במסורת היהודית
 
ביקורת ספרים
גדעון ספיר
אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין - ישראל ומשפחת העמים