להורדה

תמונת המקרו של כלכלת ישראל ועמידות המשק בפני זעזועים

פורום קיסריה 2007

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 82 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 45 ₪

ישראל 2007 עומדת בסימן של תנופת צמיחה כלכלית שלא ידענו כמותה שנים רבות. האם תנופה זו תימשך גם בשנים הקרובות? עד כמה תהליך של האטה עולמית עלול לפגוע בכלכלת ישראל? ומתי תהיה השפעתה של הרעה הביטחונית על הכלכלה?

ישראל 2007 עומדת בסימן של תנופת צמיחה כלכלית שלא ידענו כמותה שנים רבות. האם תנופה זו תימשך גם בשנים הקרובות? עד כמה תהליך של האטה עולמית עלול לפגוע בכלכלת ישראל? ומתי תהיה השפעתה של הרעה הביטחונית על הכלכלה?

בהישגים המקרו-כלכליים של מדינת ישראל בשנים האחרונות אפשר למנות צמיחה מהירה של התוצר העסקי ושל התוצר המקומי הגולמי, גידול ביצוא ובהשקעות הריאיליות במשק, ירידה בשיעור האבטלה, גידול בעודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, שמירה על אינפלציה נמוכה וירידה ביחס חוב-תוצר. לאור הישגים אלו עולה השאלה עד כמה באמת יציב מצבו של המשק, ובמילים אחרות - האם המשק חסין בפני זעזועים חיצוניים ופנימיים?

לסוגיה זו ושכמותה נדרש צוות המקרו בראשות פרופ' ליאו ליידרמן, ומסקנותיו מובאות בדוח זה. הדוח מתאר את מצבו של המשק הישראלי במגוון פרמטרים, מנתח את ההשפעה של הרעה הביטחונית או האטה עולמית על מצב המשק, דן באינפלציה ובמדיניות המוניטרית ומספק תחזית להתפתחויות במשק הישראלי בשנים הבאות

רשימת התרשימים והלוחות

פתח דבר

תקציר

חלק ראשון תמונת המקרו של כלכלת ישראל ועמידות המשק בפני זעזועים
א. מצב המשק ותחזית מקרו-כלכלית לשנים 2008-2012
ב. שיפור בעמידת המשק בפני זעזועין: עדויות מהשווקים הפיננסים
ג. תרחישים מקרו כלכליים לשנים 2008-2012 ועמידות המשק בפני זעזועים
ד. אינפלציה והמדיניות המוניטרית
נספח: אינדיקטורים עיקריים בתרחישים השונים

חלק שני סיכום דברי הכינוס

חלק שלישי נאומי ראש הממשלה ונגיד בנק ישראל
נאום ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט
נאום נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר

המשתתפים בפורום קיסריה ה-15, מושב הקיץ

English Abstract