להורדה

מדיניות המקרו בישראל לנוכח המשבר הכלכלי העולמי

פורום קיסריה 2008

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון
  • מספר עמודים: 47 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה

פורום קיסריה ה-16, יולי 2008, מדיניות המקרו בישראל לנוכח המשבר הכלכלי העולמי

תודה מיוחדת על העזרה בכתיבת חלקים מהחוברת למר רובי גינל, לגב' ורד דר, למר יאיר חיים, לגב' ישראלה מני, לד"ר מישל סטרבצ'ינסקי, לפרופ' אביה ספיבק, למר עמית פרידמן ולגב' נירה שמיר.

ראש הצוות: פרופ' נתן זוסמן, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים

חברי הצוות
מר אורי גבאי, כלכלן בכיר, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה
מר רובי גינל, ראש אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים
מר שרון גמבשו, סגן ממונה על התקציבים לענייני מקרו-כלכלה ומקרקעין,משרד האוצר
גב' ורד דר, כלכלנית ואסטרטגית ראשית, פסגות - בית השקעות
מר יאיר חיים, הממונה על תחום היציבות הפיננסית, בנק ישראל
גב' ישראלה מני, סמנכ"לית מסים וכלכלה, איגוד לשכות המסחר
ד"ר מישל סטרבצ'ינסקי, משנה למנהלת המחלקה, מחלקת המחקר, בנק ישראל
פרופ' אביה ספיבק, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון; עמית בכיר, מכון ון ליר
מר עמית פרידמן, כלכלן, מחלקת המחקר, בנק ישראל
מר אריק פרץ, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר
פרופ' דניאל צידון, בית הספר לכלכה, אוניברסיטת תל אביב; ראש חטיבת שוק ההון, בנק לאומי
גב' נירה שמיר, כלכלנית ראשית, בנק דיסקונט

עוזר מחקר: מר ודים פרמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה

תקציר

א. מצב המשק ב-2007 ותחילת 2008: סקירה מקרו-כלכלית
מבוא
ביצועי המשק בשנת 2007
רווחיות המגזר העסקי
המדיניות הפיסקלית
אינפלציה, שוקי הכספים ומדיניות מוניטרית
 
ב. אפיקי השפעה של המשבר הפיננסי העולמי על ישראל
ההשפעות של המשבר על תחומים שונים במשק הישראלי
השפעה על שוק המט"ח

ג. תרחישים מקרו-כלכליים לשנים 2015-2008 בראי האפשרות להאטה כלכלית ומשברים פיננסים
ההוצאה הציבורית וההתפתחויות הכלכליות עד 2015
יעדי מדיניות פיסקלית לטווח ארוך
מדיניות מוניטרית
אלטרנטיבה לשיפור כושר התחרותיות של המשק הישראלי
יציבות פיננסית

דעת מיעוט

רשימת המקורות