מבצע

קו הזינוק

ניתוח מקרו-כלכלי במבט של קדנצייה ממשלתית מלאה

פורום קיסריה 2006

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 138 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

גורמי הרקע שהשפיעו על צוות ההכנה למושב המקרו של פורום קיסריה 2006 היו יחודיים ושונים מבעבר. ניתוח המדדים הכלכליים הדגים שבהנחה שלא יתרחשו זעזועים חיצוניים או משגים במדיניות הכלכלית, יימצא המשק הישראלי במצב ייחודי ובפתחה של צמיחה בת קיימא.

גורמי הרקע שהשפיעו על צוות ההכנה למושב המקרו של פורום קיסריה 2006 היו יחודיים ושונים מבעבר. ניתוח המדדים הכלכליים הדגים שבהנחה שלא יתרחשו זעזועים חיצוניים או משגים במדיניות הכלכלית, יימצא המשק הישראלי במצב ייחודי ובפתחה של צמיחה בת קיימא.

תפוקות המחקר התבססו על אופק ניתוח ועל תחזית לטווח הבינוני מנקודת מבט של קדנצייה ממשלתית מלאה. נעשה שימוש בכלי הניתוח המתקדם בישראל - המודל האקונומטרי של בנק ישראל - והוצגו חלופות למדיניות מקרו-כלכלית בשלושה תרחישים. כך נוצר בעבור מקבלי ההחלטות תפריט שתוכל להגזר ממנו מדיניות כלכלית בהתאם להעדפות הנורמטיביות של הממשלה.

האם התפריט שהובא לממשלה הוא תפריט מקובע, שאינו מאפשר בררות רבות ואינו מטפל בסוגיות חברתיות ובבעיית העוני? על כך חלוקות הדעות.

הכלכלה הישראלית וסוגיות המדינה, ובעיקר הסוגיות החברתיות, זקוקות לממשלה שתקבל החלטות ותקבע סדרי עדיפויות ברורים. על כך שוררת תמימות דעים.

פתח דבר  
מבוא ותקציר

חלק ראשון: תנאים והנחות בסיסיות

פרק ראשון: ההתפתחויות הכלכליות במשק: נקודת המוצא                  
א. ההתפתחויות המקרו כלכליות                                           
ב. התעשייה
                                                                
פרק שני: המדיניות הכלכלית לתרחיש 'המשך המדיניות'                    
א. המדיניות הפיסקלית                                                                       
ב. המדיניות המוניטרית                                                                      
ג. סיכום
                                                                          
פרק שלישי: המשק העולמי: הנחות עבודה

חלק שני: חלופות מקרו-כלכליות לשנים 2010-2007

פרק ראשון: תחזית התרחיש הבסיסי: 'המשך המדיניות' 

פרק שני: תרחישים חלופיים                                                  
א. תרחיש 1: 'ההסכם הקואליציוני'                           
ב. תרחיש 2: 'השפעת תמהיל המיסוי'                      
ג. תרחיש 3: 'הרחבת ההוצאות והגירעון'
ד. בדיקת החוסן הכלכלי בשנת 2010 לאחר ביצוע תרחיש 'המשך המדיניות'

נספחים
1. נספח מתודולוגי: דרגות החופש להפעלת מדיניות כלכלית במעבר משנה לשנה ובתוך שנה נתונה                                        
2. נספח נתונים 1: תרחיש 'המשך המדיניות': לוחות שלמים    
3. נספח נתונים 2: תרחישים חלופיים: לוחות אינדיקטוריים

חלק שלישי: סיכום דברי הכינוס                   

مختصر                                                                                             
English Summary