להורדה

רפורמה בתקציב הביטחון

פורום קיסריה ה-15, פברואר 2007

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 56 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 45 ₪

לתקציב הביטחון משקל עצום בתקציב המדינה. האם כלכלני האוצר וראשי מערכת הביטחון מנהלים אותו נכון? האם מיליארדי השקלים המושקעים ברכש, במשכורות, באימונים ובתחמושת מוקצים הקצאה מיטבית? האם יש בידי מקבלי ההחלטות בדרג המדיני כל הכלים לקבלת החלטות מושכלות? הצוות בחר להתמקד בשני נושאים: האחד, הצורך במסגרת תקציבית רב-שנתית כמצע לשינוי ארגוני שיאפשר ראייה ארוכת טווח בהתמודדות עם האיומים הביטחוניים. השני, בניית מנגנון ומתודולוגיה שיאפשרו למקבלי ההחלטות בדרג המדיני להגדיר סדרי עדיפויות רצויים ולהכריע בשאלות הביטחוניות.

לתקציב הביטחון משקל עצום בתקציב המדינה. האם כלכלני האוצר וראשי מערכת הביטחון מנהלים אותו נכון? האם מיליארדי השקלים המושקעים ברכש, במשכורות, באימונים ובתחמושת מוקצים הקצאה מיטבית? האם יש בידי מקבלי ההחלטות בדרג המדיני כל הכלים לקבלת החלטות מושכלות?

בשנים האחרונות התרחב הדיון הציבורי בשאלות נוקבות אלו, ומלחמת לבנון השניה החריפה אותו אף יותר. המכון הישראלי לדמוקרטיה כינס בחורף 2007 צוות מיוחד במטרה להבחון בחינה מסודרת סוגיות אחדות הנגזרות מהשאלות האמורות. הצוות בחר להתמקד בשני נושאים: האחד, הצורך במסגרת תקציבית רב-שנתית כמצע לשינוי ארגוני שיאפשר ראייה ארוכת טווח בהתמודדות עם האיומים הביטחוניים. השני, בניית מנגנון ומתודולוגיה שיאפשרו למקבלי ההחלטות בדרג המדיני להגדיר סדרי עדיפויות רצויים ולהכריע בשאלות הביטחוניות. יישום הפתרונות המוצעים כאן הלכה למעשה עשוי לשפר את ההתמודדות של מדינת ישראל עם אתגרי העתיד.

פתח דבר

תקציר

חלק ראשון המתודולוגיה לקביעת תקציב הביטחון

רקע כללי
הנחות היסוד לרפורמה בעיצוב תקציב הביטחון
המתודולוגיה הרצויה: תהליך התקצוב המוצע


חלק שני רפורמה בתקציב הביטחון אילן בירן, אשר טישלר

הקדמה

  1. שיטות תקצוב
  2. מסגרת רב-שנתית לתקציב הביטחון
  3. סיכום

רשימת מקורות

חלק שלישי סיכום דברי הכינוס

English Abstract