להורדה

הקשר בין דתיוּת לשיטה הכלכלית המועדפת בישראל

דעת 4, ינואר 2014

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: מקוון בלבד
  • מרכז: מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות

מחקר הקשר בין דת לכלכלה מלווה את מדעי החברה מראשיתם. בשנים האחרונות הוא זכה שוב לעדנה תאורטית ואמפירית במחקר הבינלאומי. בהקשר הישראלי  תעוררה שאלה זו באופן אקטואלי לנוכח הסתייגותו של הציבור הדתי בישראל  המחאה הכלכלית של קיץ 2011. המאמר שלפנינו פותח צוהר לַסוגיה בעזרת נתוני מרכז גוטמן לסקרים שבמכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקרים בחנו את ההזדהות עם אחת משתי השיטות הכלכליות הגדולות — קפיטליזם וסוציאליזם.

מחקר הקשר בין דת לכלכלה מלווה את מדעי החברה מראשיתם. בשנים האחרונות הוא זכה שוב לעדנה תאורטית ואמפירית במחקר הבינלאומי. בהקשר הישראלי התעוררה שאלה זו באופן אקטואלי לנוכח הסתייגותו של הציבור הדתי בישראל מהמחאה הכלכלית של קיץ 2011 . המאמר שלפנינו פותח צוהר לַסוגיה בעזרת נתוני מרכז גוטמן לסקרים שבמכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקרים בחנו את ההזדהות עם אחת משתי השיטות הכלכליות הגדולות — קפיטליזם וסוציאליזם.

הנתונים מלמדים על קיומן של שתי תקופות בכל הקשור לסוגיה זו: עד שנות האלפיים נטו הדתיים בישראל להזדהות יותר עם הקפיטליזם או שלא נמצא הבדל ביניהם לבין החילונים; לעומת זאת בתחילת שנות האלפיים חל מהפך והדתיים, ויותר מהם — החרדים, מתחילים להזדהות עם הסוציאליזם יותר מהחילונים. ממצא זה בעניין הציבור החרדי הישראלי מפתיע בהתחשב בזיהוי ההיסטורי של הסוציאליזם עם החילוניות. עם זה אני סבור כי הוא קשור לרצון של הציבור החרדי, השרוי ברובו בעוני, בתמיכה תקציבית מצד המדינה.

ההזדהות שנמצאה בסקרים עם השיטה הכלכלית הסוציאליסטית הופכת את ההסתייגות של הציבור הדתי ממחאת 2011 למפתיעה, והיא מחזקת את הטענות שהיא אינה קשורה בהזדהות עם שיטה כלכלית ימנית, אלא בסיבות הקשורות בסוציולוגיה ובמסגור פוליטי, כמו גם בהתנגדות ערכית להצבת נושא הנתפס כחומרי במקום גבוה בסדר היום הציבורי.

הורידו את המחקר המלא