מבצע

מיהו חילוני?

קריאות הלכתיות

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: קשה
  • מספר עמודים: 300 עמ’
  • מרכז: מרכז ג'ואן וארווין ג'ייקובס לחברה משותפת
  • מחיר: 64 ₪ מחיר מבצע: 50 ₪

יחסי דתיים-חילונים הם אחד מגורמי המתח הראשיים בהוויה היהודית והישראלית. ניכר שהמתח ניזון מדמותו ההלכתית של החילוני המוגדר בלקסיקון ההלכתי במילים "עובר עברה", "מומר", "משומד" או "רשע". מכאן נושא היהודי הדתי מטען שלילי כלפי רעהו החילוני. מן הצד האחר דוחה החילוני את התיאור הזה בביטול, ולעתים אף בשאט נפש ובוז.

יחסי דתיים-חילונים הם אחד מגורמי המתח הראשיים בהוויה היהודית והישראלית. ניכר שהמתח ניזון מדמותו ההלכתית של החילוני המוגדר בלקסיקון ההלכתי במילים "עובר עברה", "מומר", "משומד" או "רשע". מכאן נושא היהודי הדתי מטען שלילי כלפי רעהו החילוני. מן הצד האחר דוחה החילוני את התיאור הזה בביטול, ולעתים אף בשאט נפש ובוז.

חיבור זה דן בבעיית המעמד ההלכתי של היהודי החילוני ומעיין בתוך כך במכלול הקטגוריות השמורות לו בלקסיקון ההלכתי. מתברר שהגינוי ההלכתי הנוקשה של החילוני שמור בעיקר למישור הקיום הדתי, כלומר ליחסים שבין האדם לאלוהיו. מנגד, במישור הלאומי, ולפרקים אף במישור החברתי, ההלכה אינה שופטת את החילוני בחומרה אלא רואה בו שותף לגיטימי מלא בחיים היהודיים. קריאה כזאת מאששת אישוש הלכתי את ההרגשה הטבעית של שותפות גורל שבין דתיים לבין חילונים במישורי הקיום הלאומי והחברתי ועשויה לצמצם בכך את הדיסוננס ההכרתי ואת המתח שביחסי שתי הקבוצות.

ד"ר יצחק ברנד הוא מרצה בכיר למשפט עברי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ומלמד תלמוד ומחשבת ישראל בבתי מדרש שונים.

פרופ' ידידיה צ' שטרן הוא סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ופרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.

פרקי מבוא: ידידיה צ' שטרן

פרק 1: מבוא

פרק 2: החילוניות כאתגר הלכתי
2.1. המונח "חילוני"
2.2. החילוני בעיניים דתיות: ההיבט העקרוני
2.3. אתגר החילוניות מנקודת הראות הדתית

פרק 3: החילוני והשפה ההלכתית
3.1. על חשיבות ההלכה כמדיום לבחינת השאלה "מיהו חילוני?"
3.2. המופע ההלכתי של החילוניות
3.3. ההלכה והשינויים באפיונו של עובר העבֵרה

פרק 4: החילוניות ומערכות הקיום השונות

קריאות הלכתיות: יצחק ברנד

פרק 5: הממד הלאומי
5.1. "ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא": הכלל ופרשנותו
5.2. "בין כך ובין כך קרויים בנים"

פרק 6: הממד החברתי
6.1. רשע 
6.2. רשע: פסול לעדות

פרק 7: הממד הדתי
7.1. אפיקורוס
7.2. מומר לחלל שבת
7.3. תינוק שנשבה

פרק 8: חילוני כאיש ציבור: הממד הציבורי
8.1. בין חילוני פרטי לבין חילוני שהוא גם איש ציבור
8.2. הבעיה: תקדימים היסטוריים
8.3. מעמדו של איש הציבור: תבניות יסוד
8.4. הנמקות לפסלות איש ציבור בגין היותו חילוני
8.5. ההנמקות ללגיטימיות של איש הציבור החילוני
8.6. איש הציבור החילוני: מבט ראלי

פרק 9: סיכום

Abstract