להורדה

מדינה, משפט והלכה ב.

עושר שמור לבעליו לרעתו: מקומם של המשפט ושל ההלכה בחברה הישראלית

מחקר מדיניות 31

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 77 עמ’
  • מרכז: התוכנית לדת ומדינה
  • מחיר: 45 ₪

הקיום היהודי בישראל מושפע השפעה מכרעת מהציוויליזציה המערבית-ליברלית ומהציוויליזציה המסורתית-יהודית. כיצד אפשר לתפקד במציאות של מחויבות תרבותית כפולה שנתפסת לעתים כבלתי הרמונית? 

הקיום היהודי בישראל מושפע השפעה מכרעת מהציוויליזציה המערבית-ליברלית ומהציוויליזציה המסורתית-יהודית. כיצד אפשר לתפקד במציאות של מחויבות תרבותית כפולה שנתפסת לעתים כבלתי הרמונית? נייר העמדה שלפנינו מציג את אסטרטגיות ההתמודדות של הקהילות המרכיבות את החברה הישראלית עם השניות התרבותית הזאת: החרדים בוחרים בניכור (היבדלות); הדתיים במידור (התחמקות); והחילונים בוויתור (התעלמות). אך הצד השווה לשלוש האסטרטגיות הללו הוא קוצר ידן: אף אחת מהן אינה מציעה מודל אינטגרטיבי של שתי התרבויות. לפיכך המחבר מעלה לפנינו טיעון מנומק שלפיו הסיכוי האמיתי לייצוב החברה היהודית בישראל - צבעונית, רב-גונית ומגזרית ככל שהיא - טמון בהתחדשות פוזיטיבית ביחסן של כל אחת מהקהילות המרכיבות אותה כלפי שתי תרבויות התשתית של חיינו.

קיים גם באנגלית.

 

פרק ראשון: מבוא

פרק שני: שניות תרבותית

פרק שלישי: אסטרטגיות קיימות להתמודדות עם השניות התרבותית

פרק רביעי: קריסת האסטרטגיות

פרק חמישי: משניות תרבותית לשניות נורמטיבית

פרק שישי: שניות נורמטיבית וערכים

פרק שביעי: אימפריאליזם שיפוטי

פרק שמיני: המציאות השיפוטית

פרק תשיעי: סיכום

הערות