להורדה

מוסר, אתיקה ומשפט בלחימה

מאמר סיכום

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה | קיים גם באנגלית
  • מספר עמודים: 81 עמ’
  • מחיר: 60 ₪

מפגש זה של פורום צבא-חברה עוסק בסוגיות הקשורות למוסר, אתיקה ומשפט במצבי לחימה. במפגש השתתפו קצינים בכירים מצה"ל, סגל המכון הישראלי לדמוקרטיה, חוקרים מן האקדמיה ואישים ממגזרים שונים בציבור.

מפגש זה של פורום צבא-חברה עוסק בסוגיות הקשורות למוסר, אתיקה ומשפט במצבי לחימה. במפגש השתתפו קצינים בכירים מצה"ל, סגל המכון הישראלי לדמוקרטיה, חוקרים מן האקדמיה ואישים ממגזרים שונים בציבור.

ישראל נמצאת כיום בתקופה חדשה מבחינת התפיסה של המלחמה, הן ברמה הגלובלית - טרור בין-לאומי, והן ברמה הלוקלית - העימות הנוכחי בין ישראל והפלסטינים. בעימות הנוכחי עברה ישראל למציאות לוחמנית בעלת מאפיינים ייחודיים: אין גבולות גאוגרפיים מוכרים וברורים בין שני הצדדים, ההבחנה המקובלת בין לוחמים ובין אזרחים היטשטשה. להבדיל ממלחמות גדולות, ההכרעות במאבק שאנו נמצאים בו נעשות על ידי הסמל ומפקד הפלוגה, כך שכוח רב נתון בידי בודדים. לבסוף, חלק מיעדי הלחימה הנוכחית הם פסיכולוגיים וסוציולוגיים מטבעם: פגיעה בחוסן המוסרי והחברתי של הצד השני במטרה להביא לשחיקת ערכי היסוד ולערעור הביטחון בצדקת הדרך.

כיוון שלעימות שצה"ל מצוי בו היום אופי שונה ממלחמות קונבנציונליות, נשאלת השאלה האם השיקולים האתיים המנחים את צה"ל צריכים להשתנות. נדמה שהדילמות שצה"ל מתחבט בהן היום הן גם דילמות תאורטיות הנגזרות מאופיו של העימות וגם דילמות קונקרטיות ומיידיות שאחרון החיילים במחסום צריך להתמודד עמן. האם בסוג הלחימה הזו אפשר לדבר לא רק על מניעה אלא גם על גמול? כיצד מתמודדים עם סוגיית הפגיעה ב"פצצה המתקתקת" מול הכלל המוסרי הקובע כי אין פגיעה ללא העמדה לדין? - המציאות הלחימתית מזמנת מתח בין ערכים מוסריים המנחים בלחימה וספר זה מבקש להתמודד עם סוגיות אלו.

קיים גם באנגלית.

הקדמה

העיתונות הישראלית מדווחת על העימות הנוכחי

מאפייני המאבק הנוכחי בין ישראל לפלשתינים:
רקע היסטורי ("התקופה המעצבת")
הבדלים בין מלחמה (קלאסית) לבין העימות הנוכחי ( בין ישראל לפלשתינים)
שאלת הנרטיב
ממשק דרג מדיני-צבא
ממשק צבא- חברה- דרג מדיני

מוסר אתיקה ומשפט:
דילמות מוסריות ואתיות
דילמות משפטיות
המשפט הבין-לאומי

השפעות המאבק הנוכחי- היבטים פסיכולוגיים, ערכיים ומוסריים

דרכי התמודדות

מערכת עקרונות אתיים-מוסריים להתנהגות מפקדי צה"ל וחייליו בעימות המזוין הנוכחי- הצעה לדיון וליבון

סדר יום מחקרי

נספחים
נספח א'- תוכנית המפגש השישי: מוסר, אתיקה ומשפט בלחימה
נספח ב'- מוזמני המפגש בחלוקה לקבוצות דיון
נספח ג'- מקורות מתוך אוגדן המידע
נספח ד'- סיכום ממצאי דוח אמנסטי לגבי פעילות צה"ל בג'נין ובשכם במהלך מבצע "חומת מגן"
נספח ה'- קטעים מתוך אמנת ז'נבה בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה
נספח ו'- קטעים מתוך אמנת רומא
נספח ז'- רוח צה"ל