להורדה

הליכי קבלת החוקה ותיקונה והדרכים לעיצוב פורום נוסף ליד הכנסת

הכינוס השביעי של המועצה הציבורית, מרס 2002

  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 418 עמ’
  • מרכז: חוקה בהסכמה
  • מחיר: 70 ₪

הספר מאגד את הפרוטוקולים מהכינוס השביעי של המועצה הציבורית. 

הספר מאגד את הפרוטוקולים מהכינוס השביעי של המועצה הציבורית. בכינוס נדונו שני נושאים מרכזיים. האחד הוא הדגמים הראויים של ההליכים לקבלת החוקה ולתיקונה - התהליך של כינון החוקה על כל שלביו הוא תהליך מורכב, ולפיכך יש ליצור איזונים ובלמים ומנגנוני הסכמה בכמה שלבים של התהליך. אחת ההצעות ששבה ועלתה היא שהצעד הראשון בכינון החוקה יהיה חקיקת 'חוק יסוד הכנת החוקה ואישורה' בכנסת. באופן כזה יהיה ברור מראשית התהליך מיהם הגופים השותפים לתהליך, מהו הרכבם ומה סמכויותיהם. הסכמה על פרטי התהליך היא צעד חשוב בדרך לכינונה של החוקה.
 
הנושא המרכזי השני הוא עיצוב בית נוסף ליד הכנסת. קיומו של בית עליון במערכת משטרית מבטיח את ביזור העצמה ואת חכמת הממשל, שני רעיונות יסוד דמוקרטיים חשובים. בכינוס נבחן בקפידה רעיון הקמתו של בית נוסף ליד הכנסת. הבית הנוסף עשוי לשפר ולייעל את תפקודו של הגוף המחוקק, הן בתפקידיו הקלסיים - ייצוג, פיקוח, בקרה וחקיקה - הן בתפקיד הייחודי של כינון החוקה ושמירה עליה. עם זאת, לבית נוסף ישנם גם חסרונות והוא עלול להיות גורם מעכב חקיקה בשל אי-הסכמה בינו לבין הבית התחתון.
 
במושבי הכינוס נדונו הפונקציות העיקריות שהבית הנוסף ממלא במדינות אחדות ונבחנו שלושה מודלים תאורטיים לכינונו של בית נוסף בישראל, מודלים הנבדלים זה מזה בפיקוח ובקרה, בייצוג טריטוריאלי ובדגש חוקתי.

מושב ראשון: הליכי קבלת החוקה ותיקונה

א. הכנת החוקה
דברי פתיחה - קלוד קליין, אופיר פינס-פז
קבוצות דיון בהנחיית אופיר פינס-פז וקלוד קליין
קבוצה א
קבוצה ב
קבוצה ג
 
ב. הליך אישור החוקה
דברי פתיחה - צבי ענבר, נחום לנגנטל
קבוצות דיון בהנחיית נחום לנגנטל וצבי ענבר
קבוצה א
קבוצה ב
קבוצה ג
 
ג. תיקונים בחוקה
דברי פתיחה - אילן שיף, חגי מרום
קבוצות דיון בהנחיית חגי מרום ואילן שיף
קבוצה א
קבוצה ב
קבוצה ג

מושב שני: בית נוסף ליד הכנסת

ישיבת המליאה
דברי פתיחה - אריק כרמון, אשר אריאן
קבוצות דיון בהנחיית אלה בלפר ויצחק זמיר
קבוצה א
קבוצה ב
 
מושב שלישי: הדגמים הראויים להליכי קבלת החוקה ולתיקונה
דיון בהנחיית מאיר שמגר
 
מושב רביעי: נחיצותו של בית נוסף ליד הכנסת
דיון בהנחיית אריק כרמון