מאמר דעה

להגדיל ל-150

| מאת:

בחצי השנה היו ועדות הכנסת משותקות לחלוטין: חקיקה משמעותית לא קודמה ופיקוח פרלמנטרי לא בוצע. הסיבות לכך נעוצות בפגרת הבחירות הארוכה, ומשהושבעה כבר הממשלה – חודש וחצי לאחר הבחירות, התעכב איושן בשל מחלוקת בקרב חלק מהסיעות באשר לחלוקת התפקידים בתוכן.

ועדה בכנסת

המאמר פורסם במעריב ב 11.6.2015

מי שאיננו בקיא בעבודה השוטפת של הכנסת בתחום הפיקוח הפרלמנטרי על הרשות המבצעת עלול לחשוב בטעות שכאשר הרכב ועדות הכנסת מאושר ללא שיהוי, עם השבעתה של ממשלה חדשה, הרי שעבודתן בתחום הפיקוח על הממשלה יעילה. המציאות, למרבה הצער, שונה בתכלית: הוועדות – כלי הפיקוח החשוב ביותר המצוי בידי הכנסת אינן מתפקדות בצורה מיטבית גם בימים כתיקונם. הסיבה המרכזית לכך היא שהכנסת שלנו קטנה – 120 חברים בלבד. ממספר זה יש לגרוע את מספר חברי הממשלה (שרים וסגני שרים), שבקדנציה הנוכחית עומד על כרבע מהכנסת – משום שהם מנועים מלכהן בועדות בשל עקרון הפרדת הרשויות. אנו נותרים אפוא עם כ-90 חברי כנסת שצריכים לאייש למעלה מפי שניים מקומות פנויים בכל הוועדות (לרבות ועדות משנה וועדות מיוחדות). כתוצאה מכך רווחת תופעת החברות המקבילה בשתיים ואף בשלוש ועדות בממוצע, ואם בחברי הקואליציה עסקינן הרי שחלקם יידרש לכהן גם במספר גדול יותר של ועדות במקביל בשל הכורח לשמר בכל ועדה את הרוב הקואליציוני. חברות בו זמנית במספר ועדות, המתכנסות דרך קבע באותם ימים ובאותן שעות גוררת בעקבותיה נוכחות דלילה יחסית של חברים בדיוניהן – עובדה בעלת השלכה שלילית על טיב עבודת הפיקוח הנעשית בהן. לכך ניתן להוסיף את העובדה שהוועדות צמודות מראשית קיומן לתחומים ולא למשרדים. בתור שכאלה הן חולשות על נושאים רבים, וחלקן על משרדי ממשלה רבים, מבלי שתהא חפיפה בין תחום העיסוק של כל אחת מהן לבין משרד ממשלתי ספציפי. מבנה זה פוגע פגיעה מהותית ביכולת הועדות לפקח על הממשלה בשל הקושי של חבריהן לבחון לעומק ובאופן יסודי את המגוון הרב מדי של הנושאים עליהם מופקדת כל ועדה, ובשל הקושי להתמחות ולהתמקצע בשלל נושאים.

ברי לכל כי מצב לפיו ועדות הכנסת משותקות שבועות רבים לאחר השבעת הכנסת פסול מעיקרו. אלא, שגם אם בעיה ספציפית זו באה כעת על פתרונה, מה שנותר ללא טיפול הן בעיות היסוד מהן סובלות ועדות הכנסת בבואן לפקח על עבודת הממשלה.

כיצד ניתן לשפר את המצב? למשל על ידי הגדלת מספר חברי הכנסת ל-150 חברים לפחות. כמובן שהגדלה זו חייבת להיות מלווה בהגבלה חוקית קשיחה מאוד של גודל הממשלה. עד כמה שהצעה זו איננה פופולרית בלשון המעטה, ראוי שהציבור יידע כי עלותה נמוכה ביחס להפסד של כל אחד מאיתנו כתוצאה מפיקוח יומיומי ירוד על הרשות המבצעת, הבא לידי ביטוי בולט בהיעדר מעקב אחר יישום חוקים ואחר יישום תוכניות ממשלתיות ובביקורת לקויה על ביצוע התקציב. פתרונות נוספים, ישימים יותר, יכולים להיות שינוי במבנה הוועדות והפחתת מספר החברים בהן, הארכת שעות פעילותן ופריסת עבודתן על-פני יותר משלושה ימי העבודה. בלא טיפול שורש יסודי ומעמיק בבעיות הללו משולות ועדות הכנסת לכלבי שמירה עם שיניים קהות, המוחזקים ברצועות קצרות מאוד.