מבצע

חקיקה פרטית

מחקר מדיניות 32

  • מאת:
  • בהנחיית:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 104 עמ’
  • מחיר: 45 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

החקיקה הפרטית היא אבן יסוד של הפרלמנט, והיא אחד המרכיבים המהותיים ביותר בפעילות המחוקקים שבוחר הציבור. אך האם לאור העלויות התקציביות הגבוהות הכרוכות ביישום החוקים, שכרה של החקיקה הפרטית בכנסת ישראל יוצא בהפסדה?

החקיקה הפרטית היא אבן יסוד של הפרלמנט, והיא אחד המרכיבים המהותיים ביותר בפעילות המחוקקים שבוחר הציבור. אך האם לאור העלויות התקציביות הגבוהות הכרוכות ביישום החוקים, שכרה של החקיקה הפרטית בכנסת ישראל יוצא בהפסדה? המחקר שלפנינו בודק את סוגיית החקיקה הפרטית בכנסת במבט משווה לפרלמנטים אחרים בעולם. המחברים מנתחים את הבעיות והיתרונות הכרוכים בה ומתמקדים במיוחד במתח המובנה שבין ייצוגיות למשילות. המחקר מביא המלצות להסדרתה של החקיקה הפרטית בכנסת ושם דגש בעיקר על הגבלתה של חקיקה זו במקרים שבהם היא כרוכה בהוצאות תקציביות חריגות.

מבוא

פרק ראשון:  הפרלמנט והמחוקקים במתח שבין ייצוגיות למשילות

פרק שני: חקיקה פרטית: מבט משווה על מעמדם של פרלמנטים בתהליך החקיקה  

פרק שלישי: חקיקה פרטית בישראל  

פרק רביעי: חקיקה פרטית נלווית תקציב ומעמד הכנסת  

סיכום והמלצות

נספח 1: הגבלות על הצעות חוק פרטיות בפרלמנטים שונים בעולם

נספח 2: הוראת שעה: הגבלת חקיקה פרטית הכרוכה בתקציב  

הערות   

English Summary