עוצרים, מדברים, מסכימים

התיקונים המשפטיים והצעות החקיקה שמובילים בימים אלה שר המשפטים יריב לוין ויו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן אינם עוד תיקוני חקיקה רגילים.

מדובר בחבילת שינויים שתשנה את פניה של מדינת ישראל לבלי הכר, ותפגע באופן אנוש בדמותה הדמוקרטית של ישראל: ממדינה שבה פועלות שלוש רשויות שלטון, זו לצד זו, באיזונים ובלמים - נהפוך למדינה שבה הרשות המבצעת (הממשלה) שולטת שליטה מלאה הן בכנסת והן במערכת המשפט באמצעות רוב מוחלט בהליכי מינוי שופטים וחקיקת פסקת התגברות שתעניק לה זכות להתגבר על פסיקות של בית המשפט.

חייבים לעצור זאת! חייבים להפוך את רגע המשבר שמאיים לקרוע את העם, לרגע חוקתי מכונן!

שינויים בכללי המשחק ובאופייה היהודי-דמוקרטי של ישראל חייבים לעשות רק בהידברות ובהסכמה רחבה!