• למוזמנים בלבד

דמוקרטיות ליברליות ומאבקן בטרור – גישה חדשה

סדנה בינלאומית
ימים רביעי וחמישי, 7-6 בדצמבר 2017
המכון הישראלי לדמוקרטיה, רח' פינסקר 4, ירושלים

12:00- 12:30 | התכנסות וארוחת צוהריים

12:30- 12:45 | פתיחה

פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
ד"ר אלכסנדר בראקל, מנהל קרן קונרד אדנאואר בישראל

12:45–13:45 | מושב ראשון: עורכי דין מיוחדים: הצעה לפתרון סוגיית החומר החסוי במעצר מינהלי

יו"ר: אל"מ (מיל') עו"ד לירון ליבמן, התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש אמנון ליפקין-שחק, התובע הצבאי הראשי לשעבר בפרקליטות הצבאית
מציגים:
עו"ד אריה רוטר, היועץ המשפטי לשעבר של השב"כ
עו"ד גבי לסקי, מומחית לזכויות אדם
השופט אל"מ נתנאל בנישו, נשיא בית המשפט הצבאי לערעורים

• דיון פתוח •

13:45–15:00 | מושב שני: המעקב המקוון בישראל

יו"ר: פרופ' יובל שני, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
מציגים:
עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני משפט ציבורי-חוקתי
עו"ד לילה מרגלית, התוכנית למידתיות בקבלת החלטות, המכון הישראלי לדמוקרטיה
עו"ד אלי בכר, התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש אמנון ליפקין-שחק, היועץ המשפטי לשעבר של השב"כ

• דיון פתוח •

15:15–16:45 | מושב שלישי: התמודדות עם טרור – הבחנה ומידתיות

יו"ר: פרופ' מתי שטיינברג, התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש אמנון ליפקין-שחק;יועץ לשעבר לראשי השב"כ
מציגים:
ד"ר רונית מרזן, קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה
יוחנן צורף, ראש האגף הפלסטיני, המשרד לענייני מודיעין
מיכאל מילשטיין, חוקר הסוגיה הפלסטינית

• דיון פתוח •

17:00–18:30 | מושב רביעי: צבא וביטחון לאומי

יו"ר: יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
מציגה:
טלי ליפקין-שחק, עיתונאית בגלי צה"ל; חברה בוועדת ההיגוי של התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש אמנון ליפקין-שחק
הרצאה ודיון עם הרמטכ"ל, רא"ל גדי איזנקוט

18:30 | ארוחת ערב

 

09:30- 10:00 | התכנסות

10:00–10:45 | הצגת מסמך המדיניות "מאבקה של הדמוקרטיה בטרור – מבט מישראל: מצע לדיון אסטרטגי"

פותח: אלוף (בדימוס) עמי אילון, ראש התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש אמנון ליפקין-שחק; לשעבר ראש השב"כ
מציגים:
ד"ר עידית שפרן-גיטלמן, התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש אמנון ליפקין-שחק; מרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון, אוניברסיטת חיפה
בריאן ג'נקינס, יועץ בכיר לנשיא מכון ראנד (RAND Corporation)
ד"ר מורן ירחי, בית ספר סמי עופר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' מתי שטיינברג

11:00–12:00 | הרצאה ודיון עם היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט

12:00–13:00 | ארוחת צוהריים

13:00–14:30 | מושב ראשון: החזית האזרחית

מציגים: אלוף (בדימוס) עמי אילון
ד"ר דנה בלאנדר, חוקרת במכון הישראלי לדמוקרטיה

• דיון פתוח •

14:45–16:15 | מושב שני: החזית הבינלאומית

מציגים:
פרופ' עמיחי כהן, ראש התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש אמנון ליפקין-שחק; הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו
ד"ר רועי שיינדורף, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לענייני משפט בינלאומי
פרופ' נועם לובל, ביה"ס למשפטים, אוניברסיטת אסקס
ד"ר נמרוד גורן, ראש מכון מתווים- המכון למדיניות חוץ אזורית

• דיון פתוח •

16:30–18:00 | מושב שלישי: החזית הצבאית

מציגים:
אלוף (מיל') יצחק איתן, התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש אמנון ליפקין-שחק

• דיון פתוח •

18:00 | סיכום