חדש

מאבקה של הדמוקרטיה בטרור: מבט מישראל

מצע לדיון אסטרטגי

  • מאת:
  • שנה:
  • מספר עמודים: 69 עמ’
  • מרכז: המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה

כיצד מתמודדת מדינה דמוקרטית עם טרור מתוך שמירה על ליבת הערכים שחרתה על דגלה. שתי עמדות מרכזיות רֹווחות בסוגיה זו: האחת מדגישה את התזה שלדמוקרטיה אין יכולת להפעיל את מידת האכזריות הדרושה על מנת לנצח במלחמה מסוג זה; השנייה קובעת שהפעלת האמצעים הנדרשים בלחימה בטרור מביאה לידי קריסת הדמוקרטיה מבפנים.

"מאבקה של הדמוקרטיה בטרור- מבט מישראל" הוא תוצר של דיונים מעמיקים שנערכו בקבוצת למידה ומחקר שפעלה במכון הישראלי לדמוקרטיה בשנים 2015–2016.