• פתוח לקהל בהרשמה מראש

The 14th International Human Rights Researchers' Workshop: Democratic Backsliding and Human Rights

במסגרת שיתוף פעולה עם ICONS התקיים במכון כנס בינלאומי בנושא ב-Democratic Backsliding בשיתוף מומחים בתחום.

לאתר הכנס ולכל המאמרים לחצו כאן

מבט השוואתי - דמוקרטיות במשבר | פרופ' מרדכי קרמניצר, פרופ' יובל שני ועו"ד עודד רון.

כנס זה הופק בהמשך לכנס משבר הדמוקרטיות ועליית הפופוליזם.

יום ד', 02.01.2019 | המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, דרך בן גוריון 26, רמת גן

יום ה', 03.01.2019 | המכון הישראלי לדמוקרטיה, פינסקר 4, ירושלים

In recent years the democratization process that has swept the world following the disintegration of the Soviet Union and the end of the cold war has changed its course. This process, which was characterized by the expansion of principles of democracy, human rights and the rule of law in many countries in the world, and by a significant shift of power to constitutional courts, has been replaced with the worldwide rise of populism and nationalism. While many view this change as democratic backsliding that threatens the stability and the future of liberal democracies, some see it, at least partly, as a legitimate attempt to pass power from liberal elites, especially in the areas of law, media, culture and academia, back to the people.

Democratic backsliding is an incremental process where the governing powers in a certain country use legal, political, and public opinion tools to create a gradual change in the constitutional system, by undermining the liberal democratic characteristics of the system and replacing them with authoritarian ones, with the ultimate goal of achieving a deep and lasting change in the constitutional system of the state. At its peak such a process of democratic backsliding might lead to the complete capture of the state’s system by authoritarian and anti-democratic elements.

The phenomenon of democratic backsliding and its effects on human rights would be at the center of the 14th workshop of Law and Ethics of Human Rights on “Democratic Backsliding and Human Rights”. The workshop will explore the phenomenon of democratic backsliding from theoretical and comparative perspectives. We will discuss instances of democratic backsliding across the globe and raise questions such as what is democratic backsliding? How can we distinguish between democratic backsliding and legitimate changes in legal, political and social structures? What are the causal, ideological and reciprocal links between democratic backsliding and the protection of human rights? What are the risk factors that facilitate democratic backsliding? What are the common denominators of processes of democratic backsliding? What strategies can be used to prevent democratic backsliding? etc.