• למוזמנים בלבד

סדנה בנושא אמון במוסדות

בישראל, ובמקומות נוספים בעולם, מוסדות ממשל אשר אמונים על הגשמת תפקיד המדינה תלויים באופן משמעותי בקיומו של אמון – של הציבור ושל בעלי-עניין אחרים – על מנת להוציא לפועל את תפקידיהם השונים. במדינה המינהלית המודרנית, מוסדות נבחרים וממונים רספונסיביים לאמון הרבה מעבר לדרך הדמוקרטית ה-'רגילה' שבה אזרחים נותנים אמון בשלטון – הבחירות. אמון, בפרט במוסדות המדינה, הוא רכיב הכרחי בפעולת נבחרי ציבור, בקיום מנהל ציבורי אפקטיבי ואף במימוש שלטון החוק. העיסוק בנושא זה גובר הן ברמה המחקרית והן בפעילותם של ארגונים בינלאומיים ומדינות אשר מכירות בחשיבות המחודשת של אמון במוסדותיהם.

כחלק מהפעילות של המכון בנושא – ובשיתוף פעולה עם קרן קונרד אדנאואר בישראל – אנו מבקשים לכנס סדנה שתכלול חוקרים/ות ומקבלי/ות החלטות שעוסקים בנושא זה, על מנת לקיים שיח על הרכיבים השונים של אמון במוסדות, תוך התמקדות בפרספקטיבה דמוקרטית על מושג האמון. מטרת הסדנה תהיה לחבר בין המחקר שנערך בתחום זה לבין שאלות מדיניות שהמכון והממשלה עוסקים בהן ושיש להן רלוונטיות למקבלי-החלטות.

השאלות שאנו מבקשים להציב בדיוני הסדנה הן, בין היתר: מהו אמון (Trust) ומהו אי-אמון (Distrust)? מהם מאפייני יחסי אמון, הן ברמה היחיד והן ברמת הקבוצה והמדינה? מהם הכלים למדידה של אמון, האם הם משוכללים דיים ומה הם מגלים על רמת האמון של אזרחים בדמוקרטיות בעת הנוכחית? האם נכון לומר שאנו מתמודדים עם משבר-אמון? אילו התערבויות ניתן להוציא לפועל במסגרת מינהל ציבורי על מנת להגביר אמון ומה הניסיון מראה בהקשר זה? מה הקשר בין הצורך באמון הציבור לבין תפקידיהן האחרים של מוסדות ממשל? ומהי ה-'מידה הטובה' של אמון אזרחים בחברה דמוקרטית? 

שותפים/ות בהיגוי הסדנה:

  • פרופ' תמר הרמן, עמיתה בכירה ומנהלת אקדמית של מרכז ויטרבי
  • פרופ' יובל פלדמן, עמית בכיר בתכנית לרפורמות בשירות הציבורי  
  • פרופ' דוד לוי-פאור, המחלקה למדעי המדינה וביה"ס פדרמן, האוניברסיטה העברית 
  • מר אבישי בן-ששון גורדיס, המחלקה לממשל, הרווארד
  • גב' ליבי ממן, המחלקה למדעי המדינה וביה"ס פדרמן, האוניברסיטה העברית

מפגש מבוא: אמון במבט מושגי (יו"ר פרופ׳ יובל שני)

ברכות: יוחנן פלסנר, נשיא המכון לדמוקרטיה
          ד"ר אלכסנדר ברקל, מנהל קרן קונרד אדנאואר בישראל

מטרת המפגש הראשון להניח את בסיס מושגי ונורמטיבי שעל גביו יתפתחו הדיונים העתידיים. במפגש עצמו, שינוהל כדיון, נבקש להוביל דיון בשאלות מנחות:

  1. מהו אמון ומה הממדים הרלוונטיים שלו עבור המכון? (סקירה)
  2. כיצד ניתן להגדיר אמון במוסדות?
  3. האם אמון הציבור הוא דבר רצוי בדמוקרטיה? מהם הגבולות הרצויים לאמון ציבורי?

פותחי הדיון: