הפתרון לבעיית העגונות: בין הדת לממלכה

אוניברסיטת בר־אילן, הפקולטה למשפטים, הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) אולם 200, קומה ב'

בשנת 2013 — ביוזמת מרכז תקווה למשפט וציביליזציה יהודית ו־ JOFA ובהנהגתם של בלו גרינברג, ג'ודי היקלן (נשיאת JOFA), פרופ' משה הלברטל ופרופ' יוסף ויילר — התכנס בניו־יורק מפגש הפסגה הראשון בנושא עגונות. במפגש זה השתתפו ארגוני נשים וזכויות אדם, אקדמאים, אנשי רוח, רבנים ואנשי שטח העוסקים בתחום העגונות, ונדונו הכלים ההלכתיים האפשריים לפתרון בעיית העגונות ומסורבות הגט. הדיונים הבהירו הן את חומרת הבעיה והן את היתכנותם ההלכתית והמשפטית של פתרונותיה.

מפגש הפסגה השני יעסוק בהיבט המוסדי של בעיית העגונות ומסורבות הגט, ובאופן ספציפי באחריותה של המדינה לעומת מוסדות אחרים — חוזיים, קהילתיים, פנים־דתיים ובין־לאומיים — ליצירת הבעיה ולפתרונה. הדיון יתייחס הן למצב הקיים בישראל, שבה הנישואים והגירושים הדתיים הם המסלול הממלכתי היחיד המוכר על ידי החוק, והן לשאלה העקרונית בדבר אחריות המדינה למצוקות הקשורות בגירושים דתיים במקרים שבהם המדינה עצמה מספקת מסלולי נישואים וגירושים אזרחיים.

הוועדה המארגנת של הכנס: בלו גרינברג, פרופ' משה הלברטל, פרופ' יוסף ויילר, פרופ' יפה זילברשץ, פרופ' שחר ליפשיץ, פרופ' ידידיה צ' שטרן

מפגש הפסגה השני בנושא עגונות, בשיתוף אוניברסיטת בר אילן וקרן תקווה