מאמר דעה

אפס מע"מ, אפס הגיון

| מאת:

הצעת חוק מע"מ אפס לא תועיל להפחתת מחירי הדירות ויש בה פגיעה בשוויון, והדרת אוכלוסיות לא משרתות.

המאמר פורסם לראשונה בהארץ בתאריך 9.7.2014

בחסות האירועים הבטחוניים, תעלה היום, 9.7, לדיון בועדת הכספים, הצעת החוק המכונה "מע"מ אפס", שתעניק הטבה במס לרוכשי דירות מקבלן. ההטבה תחול על כל אזרח ככל ששווי הדירה לא יעלה על 950,000 שקלים. ככל שמדובר במי ששרת שרות צבאי או אזרחי, שווי הדירה יוכל להגיע עד 1,650,000 שקלים.

מעבר להתנגדות מקיר לקיר שמעלים כלכלנים, באשר לאפשרות שהצעת החוק תשיג את תכליתה הכלכלית (הורדת מחירי הדירות) או שמא דווקא תביא לתוצאות ההפוכות, יש לומר בפירוש, כפי שקבע היועץ המשפטי לכנסת עו"ד אייל ינון – החוק הוא חוק מפלה, הפוגע בשוויון כלפי אוכלוסיות שאינן משרתות. פיצוי על שנות השירות יכול וראוי שייעשה באמצעות הגדלת שכר המשרתים ומענקי השחרור. בכך אני תומך בכל לבי, וכך יש לתגמל ולעודד שירות צבאי ואזרחי בצורה שוויונית.

לעומת זאת, ההטבה במס לרכישת דירות לא ניתנת בהקשר ישיר עם השירות אלא רק בסיטואציה ספציפית של קניית דירה. ויש לדייק עוד – לא מדובר ב"גובה הטבה" שונה המושפע מהשירות, אלא למעשה בתנאי סף, לפיו כאשר אדם שלא שרת ירכוש דירה שעולה על 950,000 שקלים, הוא לא יזכה להנחה כלל.

אוכלוסיות הערבים והחרדים אינן משתמטות משירות. מדובר בהחלטה של ממשלות ישראל לדורותיהן שלא לגייסן (ובאשר לחרדים – גם בחקיקה של הכנסת). כמו כן, האפשרות לשרת שירות אזרחי לא היתה קיימת מאז ומעולם, ועד היום ממילא אינה באמת פתוחה לכל מתנדב. במצב זה אסור להטיל סנקציה (ואי מתן הטבה הוא היינו הך) על מי שלא שרת – ובמיוחד כשמדובר באוכלוסיות ספציפיות, כמו ערביי ישראל, שלא נקראו לשרת מטעמים בטחוניים ומוסריים.

הפגיעה בשוויון היא גם בין המשרתים. ההצעה "מתגמלת" על שירות צבאי לא לפי אורך השירות או אופיו, כפי שראוי, אלא לפי היכולת לרכוש דירה. מי ששרת אך אין לו יכולת לרכוש דירה לא זוכה להטבה מהמדינה. בנוסף, היקף ההטבה גדל, ככל שמחיר הדירה עולה (עד לגובה התקרה). אין בכך שום הגיון, ככל שהאבחנה, מטרתה היא  לתגמל משרתים. ישנם משוחררים שזקוקים לכסף לכל מטרה חשובה אחרת ולא מעונינים לרכוש דירה. מדוע להפלותם לרעה למול רוכשי הדירות? ומדוע להפלות את מי שכבר רכש דירה צנועה בעבר, תוך נטילת הלוואות משמעותיות אל מול מי שטרם רכש? האם השירות שלו לא ראוי לתגמול?

טוב תעשה הכנסת אם תיסוג בה מקידום הצעה זו. ממילא אין בה תועלת להפחתת מחירי הדירות, ויש בה אך פגיעה בשוויון, והדרת אוכלוסיות לא משרתות