כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 2012 (פורום קיסריה)

מלון רימונים, ים המלח

כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה - פורום קיסריה מאז 1992 התכנס בתקופה של סערות כלכליות וחברתיות ועל רקע התגבשותה של ממשלת אחדות לאומית. על רקע התרחשויות אלה דנו במשותף בנושאים כלכליים וחברתיים מרכזיים במטרה להציג לפני קובעי המדיניות שורת המלצות מעשיות. את ההמלצות ניסחנו בעקבות עבודת הצוותים המקצועיים לקראת הכנס ולאור התובנות שהעלו המשתתפים בישיבות העבודה במהלך הכנס.

השנה שיתפנו את הציבור בכנס באמצעות דיון מוקדם ושיח פתוח באינטרנט וברשתות החברתיות בנושא חוק טל וחלופותיו. מטרת שיח זה היא לאפשר לציבור להציע חלופות מושכלות, ואלה הובאו לדיון בכנס.

השנה הוקדשו מושבי הכנס לנושאים הבאים:

  • החיסכון הפנסיוני בישראל - אפשר להיות שקטים?
  • האם התקשורת הכלכלית בישראל חופשית?
  • תקציב + מחאה = ? התקציב המתגבש בראי המחאה החברתית
  • שוויון בנטל או נטל השוויון

הכנס התקיים בימים רביעי וחמישי, ז'-ח' בתמוז תשע"ב, 28-27 ביוני 2012, במלון רויאל רימונים ים המלח.

הכנס התקיים בשיתוף המסלול האקדמי, המכללה למינהל
ובחסות: 
הכשרת הישוב; המועצה האזורית תמר; רשת מלונות רימונים

 

פורום קיסריה ה-20 יוצא לדרך ויקרא השנה "כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה". הכנס, מבית המכון הישראלי לדמוקרטיה, יתקיים השנה בימים רביעי-וחמישי, 27-28 ביוני, במלון רויאל רימונים שבים המלח, בשיתוף המסלול האקדמי המכללה למינהל שבראשל"צ. הכנס קרוי על שמו של אלי הורביץ ז"ל, לשעבר יו"ר הועד המנהל של המכון הישראלי לדמוקרטיה, אשר במידה רבה סימל מחויבות ליושרה, לחשיבה אסטרטגית, לראייה ארוכת טווח, לכלכלה וחברה משולבות יחד, להובלה ולמנהיגות ישרת דרך.

השנה, הכנס מבטא את השוני שחל בציבוריות הישראלית ומארגניו רואים עצמם פועלים לשקף שינוי זה, הן ביצירת מחויבות של המתדיינים לישיבות העבודה ולהשתתפות אינטנסיבית בדיונים והן בשיתוף הציבור והבאת עמדותיו לתוך הכנס במטרה להשפיע על מקבלי ההחלטות. לראשונה מתקיים תהליך של איסוף תובנות מעשיות מהציבור הרחב, באמצעות הרשתות החברתיות (דף הפייסבוק) המאפשר שיח מעמיק וקונסטרוקטיבי, בו מרוכז מידע ונתונים על סוגית הגיוס. בסוף תהליך איסוף התובנות מהציבור יוצגו חלקן בפני מתדייני הכנס במושב העוסק בהשלכות של חוק טל.

הכנס השנה יעסוק בהרחבה בשאלת שוויון בחלוקת נטל השירות הצבאי, ויבקש להיות פלטפורמה מרכזית בה יתמודדו נציגי המפלגות השונים, עם החלופות המוצעות לחוק טל על ההשלכות הכלכליות, משפטיות, והציבוריות שלהן. העימות בין העמדות והחלופות ינוהל בהנחייתה של אילנה דיין, שתבקש מהנציגים תשובות ברורות ופתרונות נחוצים. השנה הוחלט לקיים לראשונה מושב חורף של פורום קיסריה לצעירים בשיתוף המסלול האקדמי המכללה למנהל בראשל"צ, במהלכו יפגיש נבחרי ציבור, אנשי עסקים וקובעי מדיניות עם הסטודנטים.

לדעת ירום אריאב, המנהל החדש של הכנס, כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה שם לו למטרה להשביח את השיח הכלכלי והחברתי ולהוות מפגש פורה ומפרה בין דעות שונות ומגזרים שונים שידונו על הנושאים הכלכליים המרכזיים שעל סדר היום. העניין הגובר של הציבור בישראל בשאלות חברה וכלכלה יבוא לידי ביטוי בשיתוף הציבור לפני ובמהלך הכנס ולמשתתפי הכנס תינתן במה בה יוכלו לתרום ולהשפיע על קביעת המדיניות הכלכלית והחברתית."