חוות דעת

ביטול הגבלת מספר השרים בממשלה - פגיעה במשילות הממשלה ובעבודתה

המכון הישראלי לדמוקרטיה על ביטול המגבלה על מספר השרים: "בזבוז כספי ציבור, פגיעה ביעילות עבודת הממשלה וביכולת לקדם מדיניות; מהלך שנועד לייצר שקט תמורת תיקים"

Flash 90

לקראת ההצבעה מחר (ב') במליאת הכנסת על ביטול מגבלת מספר השרים בממשלה הקרובה, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לחברי הקואליציה להתנגד להצעה.

בחוות הדעת שנכתבה על ידי ד"ר אסף שפירא וד"ר עופר קניג מציינים החוקרים כי השינוי שמוביל רה"מ נתניהו נעשה מתוך אינטרסים פוליטיים צרים וקצרי טווח, תוך בזבוז כספי ציבור, פגיעה ביעילות עבודת הממשלה וביכולת לקדם מדיניות. מדובר במהלך שמטרתו להשיג שקט תמורת תיקים.

בחוות הדעת ציינו החוקרים כי "ממשלה מרובת שרים פוגמת ביעילות הדיונים ובתהליך קבלת ההחלטות. זאת ועוד, ממשלה מנופחת הובילה כבר בעבר להקמת משרדים חדשים שנחיצותם מוטלת בספק, תוך העברת סמכויות ממשרדים אחרים, דבר שפגע בהמשכיות וביכולת לקדם מדיניות. כך למשל הוקמו משרדים שנחיצותם מוטלת בספק, כמו: המשרד לעניינים אסטרטגיים, ירושלים ומורשת, שיתוף פעולה אזורי, פיתוח הנגב והגליל. משרדים אלה נטלו סמכויות ממשרדים אחרים, ובכך פגעו ביציבות ובחוסר ההמשכיות של מהלכים שיצאו לדרך".

כידוע, תזכיר החוק מבקש לבטל את ההגבלה שנקבעה בתיקון  מס' 1 לחוק יסוד: הממשלה מ-2014 לחוק, על פיה מספר חברי הממשלה, לרבות ראש הממשלה, הוגבל ל-19, ומספר סגני השרים – לארבעה. לאחר הבחירות לכנסת ה-20 ב-2015 הושעתה הגבלה זו בהוראת שעה למשך תקופת כהונתה של הכנסת ה-20, ותזכיר החוק שבנדון מבקש לבטלה לגמרי.

בהשוואה בינלאומית שנעשתה במכון הישראלי לדמוקרטיה, עולה כי מספר השרים בישראל גדול מאוד ביחס לגודלה של הכנסת. כך, שיעור חברי הממשלה ביחס לחברי הכנסת בישראל עמד לאחר הקמת הממשלה היוצאת על 17.5%, לעומת פורטוגל (7.8%), סלובקיה (10%) והולנד (10.7%). אפילו בנורבגיה, דנמרק ושבדיה, שבהן כיהנו 22 חברי ממשלה, שיעור חברי הממשלה ביחס לחברי הפרלמנטים של אותן מדינות נמוך באופן ניכר בהשוואה לישראל, ועומד על בין 6.3% ל-13%. גם מספר משרדי הממשלה בישראל גבוה באופן ניכר בהשוואה לשאר המדינות- בישראל יש 28 משרדי ממשלה, ובאילו בשאר הדמוקרטיות הדומות לנו מספר משרדי הממשלה עומד על בין 11 ל-16.

מיקום ישראל ביחס ל-10 דמוקרטיות בסדר גודל דומה

  אוכלוסייה (במיליונים) מספר השרים מכלל חברי הפרלמנט* מספר משרדי הממשלה
נורווגיה 5.3 22 13.00% 15
דנמרק 5.8 22 12.30% 18
שוודיה 10.2 22 6.30% 12
ישראל 9 21 17.50% 28
פורטוגל 10.3 18 7.80% 16
פינלנד 5.5 17 8.50% 12
הולנד 17.3 16 10.70% 11
אירלנד 4.9 15 9.50% 16
סלובקיה 5.5 15 10.00% 13
צ'כיה 10.6 15 7.50% 14
אוסטריה 8.8 14 7.70% 11

מספר השרים (לרבות ראש הממשלה) בממשלות שהורכבו לאחר בחירות, ביום השבעת הממשלה ועד שבוע לאחר השבעתה