חוות דעת

מהלך נוסף לדריסת שומרי הסף

חוק היועצים המשפטיים אושר הלילה בקריאה ראשונה, על פיו השרים ימנו את היועצים במשרדיהם. מדובר בחוק פוליטי שירוקן את עצמאות היועמ"ש, ומבטא נאמנות לשר במקום לציבור.

פרופ' יובל שני, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, אמר היום, כי מדובר בצעד נוסף ברמיסת שומרי הסף של הדמוקרטיה הישראלית. בניגוד לרושם שמנסה ליצור שרת המשפטים, לא מדובר רק בהעברת סמכויות המינוי לוועדת איתור, אלא בהעברתה לוועדת איתור ששלושה מבין חמישה חברים בה, הם בעלי זיקה פוליטית לשר. זאת, בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, שהוא הממונה המקצועי על היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. מדובר במהלך שתכליתו היא לפגוע בפיקוח על הממשלה ולשגר מסר לעובדי ציבור בכירים שאמורים לבחון עניינית את קבלת ההחלטות, כי הם מצופים להיות נאמנים לשר ולא לציבור.

החוק גם לא הגיוני, משום שמשך הכהונה של היועץ המשפטי במשרד הממשלתי עומד על 7 שנים, בעוד שמשך כהונה ממוצע של ממשלה בישראל ב-20 השנים האחרונות הוא שנתיים וחצי. כך, ימצאו את עצמם שרים רבים, עם יועצים משפטיים בעלי השקפות עולם שעשויות להיות הפוכות לשלהם, דבר שעשוי להביא דווקא לפגיעה במשילות ולהתנצחויות בין יועצים משפטיים לבין השרים הממונים עליהם שיחשדו בנאמנותם לשר שמינה אותם.

שני הוסיף, כי ניתן לשנות את אופן מינוי היועצים המשפטיים ולהעבירם לוועדת איתור, אך יש לעשות זאת באופן שלא יפגע במקצועיותם ויביא לזיקה בינהם לבין השר הממנה, ברוח המלצות ועדת אברמוביץ' שגובשו לפני כעשור.