חוות דעת

יישומון מעקב מגעים- למשרד, לבית הספר ולקניון

הכישלון הקולוסלי בהטמעת אפליקציית "המגן" והשימוש הפסול והמתמשך באיכוני השב"כ, מצריכים שינוי פרדיגמה וקידום יוזמות שיספקו מענה לקבוצות ואוכלוסיות קטנות - במקומות עבודה, בתי ספר ובתי חולים. תפקיד המדינה הוא לפעול כרגולטור בתחום יישומוני מעקב המגעים, ולא כספק בעצמה

Shutterstock

חוקרות המכון הישראלי לדמוקרטיה העבירו היום (ב') ליו"ר ועדת חוץ וביטחון בכנסת ח"כ צבי האוזר ולחברי הוועדה, חוות דעת הקוראת למעבר המדינה מתפיסה של ספקית לשירותי ניטור מגעים (top-down) לרגולטור המעודד ומפקח אחר יוזמות מקומיות (Bottom Up). זאת, לקראת הדיון הבוקר בוועדה בעניין הסמכת השב"כ לבצע מעקב מגעים וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית.

"זוהי הדרך היחידה לחזרה לשגרת קורונה בעת הזאת, ושימוש מוצלח ביישומונים הוא גם אינטרס עליון של הממשלה. בתי עסק יוכלו להתקשר עם ספקים ולהפוך את סריקת הקודים (QR) או התקנת יישומונים לחלק מתנאי התו הסגול", פוסקות כותבות חוות הדעת, ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר ועו"ד רחל ארידור הרשקוביץ.

מהסקירה השוואתית בחוות הדעת עולה, כי בחלוף כעשרה חודשים מפרוץ המגיפה נתוני האימוץ וההטמעה של יישומוני המעקב במדינות שונות ברחבי העולם נמוכים במיוחד ועומדים על כ-20% בממוצע, בעיקר עקב היעדר אמון ציבורי.

החוקרות מתארות "כישלון קולוסאלי" בהטמעת יישומון המגן, אשר 98% ממתקיני הגרסה השניה הסירו את היישומון. הן ממליצות להמשיך את הניסיון לפתח יישומון ממשלתי, לצד חלופות כגון כרטיסים חכמים בהם נעשה שימוש בניו זילנד לאוכלוסיות ללא טלפון חכם. 

מאחר ולמדינה אין שום אפשרות להצליח בפיתוח טכנולוגיה בתקופה הקרובה, החוקרות קובעות כי "נדרש שינוי פרדיגמה- מיישומונים מדינתיים ליוזמות מקומיות. כך, ארגונים ומוסדות רבים ברחבי העולם אימצו יישומונים מקומיים במקומות עבודה, מקומות מסחר, בתי ספר, בתי חולים וקהילות קטנות. אולם, השימוש בהם טומן גם סכנה, ומרבית היישומונים, כולל אלו שבשימוש אוניברסיטאות ורשויות ממשל מקומיות, עושים שימוש במידע אישי רגיש באופן לא שקוף".

הכותבות קוראות לחוקק במסגרת חוק הקורונה פרק שיעסוק ביישומונים לאיתור מגעים ויבטיח שטכנולוגיות לאיתור מגעים יעמדו במספר דרישות סף, תוך קביעת כללי מותר ואסור בחיוב אזרחים, קונים ועובדים להתקינם, הגנה על זכויות המשתמשים והבטחת תאימות ביניהם.  

עוד הן ממליצות "להפסיק לאלתר את איכוני השב"כ ולהוציא את הדיון ביישומונים אזרחיים מידי ועדת חוץ וביטחון לוועדת הקורונה. בדיוק כפי שלא ניתן להשתמש בשירות הביטחון ככלי מרכזי לקטיעת שרשראות הדבקה, כך לא ניתן יהיה לעשות זאת באמצעות כלי ריכוזי אחד, דוגמת יישומון "המגן". עשרה חודשים לתוך המגיפה מסתבר כי יהיה צורך במגוון של דרכים, ממשלתיות ומסחריות, כדי לאפשר למשק לשוב לתפקוד".