חוות דעת

על צה"ל לבחון מתמיינות ומתמיינים על פי קריטריון מקצועי, לא מגדרי

| מאת:

על צה"ל לאמץ קריטריון מיון מקצועי שיהיה עיוור למגדר ולפתוח את כלל היחידות בו לשירות לפני נשים וגברים כאחד. זהו העיקרון הראוי, המגלם מחויבות מהותית לשוויון והולם את הצביון החברתי הנכון למדינה דמוקרטית

Flash 90

חוקרת המכון הישראלי לדמוקרטיה, ד"ר עידית שפרן גיטלמן, הגישה לצוות בראשות האלוף סטריק, הבוחן שילוב נשים ביחידות לוחמה, חוות דעת הקוראת לצה"ל "לאמץ קריטריון מיון מקצועי שעיוור למגדר ופותח את כלל היחידות בו לשירות לפני נשים וגברים כאחד. זהו העיקרון הראוי, המגלם מחויבות מהותית לשוויון והולם את הצביון החברתי הנכון למדינה דמוקרטית".

בפתח חוות הדעת, מציינת ד"ר שפרן גיטלמן כי "האופן שבו צה"ל ממיין ומשבץ כוח אדם איננו רק סוגיה טכנית, אלא ערכית וחברתית ראשונה במעלה. נקודת המוצא של הצוות בראשות האלוף סטריק - המוגבלת לבחינת שילוב נשים ביחידות הסגורות בפניהן כיום - מחמיצה במידה רבה נקודה מרכזית. האם בעשור השלישי של המאה ה-21 ימשיך צה"ל למיין על פי קריטריון מגדרי, ובכך יחסום באופן קטגורי את האפשרות לשרת ביחידות מסוימות, או שיאמץ תפיסה שוויונית מהותית וישבץ כוח אדם בהתאם לסטנדרטים מקצועיים בלבד".

מסקירה השוואתית המובאת בחוות הדעת עולה, כי המגמה הברורה בקרב מדינות דמוקרטיות אחרות (ארה"ב, בריטניה, נורווגיה, שוודיה וצרפת) בשנים האחרונות היא פתיחת כלל היחידות ומעבר למיון על פי קריטריון מקצועי העיוור למגדר. החוקרת מדגישה כי "כמו בעולם, כך בישראל, לא מדובר בגחמה של נשים מעטות, אלא ברצון הולך וגובר של נשים למימוש עצמי בכל צומת מרכזי בחייהן. אף שהחברה רחוקה מרחק רב משוויון הזדמנויות מלא, נדמה כי צה"ל הוא אחד הגופים האחרונים שבהם באופן מוצהר מגדר הוא קריטריון סינון קולקטיבי".

בהמשך לפרסום על הגעתו של הרבצ"ר לצוות הוועדה, טוענת ד"ר שפרן גיטלמן כי "אין לאפשר לשיקולים הנוגעים לשירות המשותף, ובהם הגבלות הנוגעות להפרדה וצניעות, להוות משקל בדיון היכן יכולות נשים לשרת בצה"ל. כזכור, לאחר עבודת מטה ארוכה ומשאבים רבים, עיגן צה"ל את זכויותיהם של החיילים הדתיים בפקודת השירות המשותף, והוא מאפשר לכל חייל דתי להיות משובץ ליחידה מגדרית. מניעה מנשים לשרת ביחידות, בשל לחץ מצד גורמים דתיים וחשש שחיילים דתיים יימנעו מלשרת בהן, היא לפיכך פסולה.