חוות דעת

החלטת יו"ר הוועדה המסדרת שלא לכנסה מהווה חריגה מסמכותו

מניעת תפקוד הוועדה מסכלת את תכלית חוק יסוד הכנסת ומשתקת את הכנסת. זוהי פעולה הפוגעת קשות במרקם החיים הפרלמנטרי. על יו"ר הועדה המסדרת לכנס את הוועדה באופן מיידי ולאפשר לרוב שבה להעלות הצעות שיאפשרו את קיומה התקין של הכנסת

המכון הישראלי לדמוקרטיה שיגר הערב (ג') מכתב ליועמ"ש הכנסת לפיו החלטת יו"ר הוועדה המסדרת, ח"כ מיקי זוהר, שלא לכנסה, "מונעת את פעולת הכנסת כרשות מפקחת ומחוקקת, ומסכלת את רצון הרוב בכנסת בכלל ובפרט הרוב בוועדה המסדרת, המשמשת כאבן הפינה לקיום פעולת הכנסת".

בפתח הדברים כותבים החוקרים, פרופ' יובל שני, פרופ' מרדכי קרניצר, ד"ר עמיר פוקס ונדיב מרדכי, "אנו סבורים כי מניעת תפקוד הוועדה מסכלת את תכלית חוק יסוד הכנסת ומשתקת את הכנסת. זוהי פעולה הפוגעת קשות במרקם החיים הפרלמנטרי. על יו"ר הועדה המסדרת לכנס את הוועדה באופן מיידי ולאפשר לרוב שבה להעלות הצעות שיאפשרו את קיומה התקין של הכנסת".

לדבריהם, "אכן הוועדה אינה חייבת למנות ועדות זמניות, אך יו"ר הוועדה איננו הוועדה. מרגע שמתגבש רוב בוועדה, המבקש למנות ועדת זמניות, סירוב יו"ר הוועדה פוגע בעקרון הכרעת הרוב בכנסת, וכן בחובה החוקתית של הוועדה להקים את פעילות הכנסת ולהוציא לפועל את סמכותה. בנוסף, הרוב בוועדה המסדרת משקף את הרוב בכנסת, המשקף את בחירת העם. אין מדובר בעניין שולי או ב"עניניה הפנימיים של הכנסת", אלא בפגיעה במרקם החיים הפרלמנטריים עצמם: מניעת החלטה שתכליתה הקמת הגופים היחידים שניתן להקים כיום בכדי לפקח על הממשלה, ועדות זמניות לכנסת".

החוקרים מדגישים כי אם שיתוק הוועדה המסדרת בימים כתיקונם הוא מעשה חמור, הוא חמור הרבה יותר על רקע הנסיבות הנוכחיות: המשבר הפוליטי, משבר הקורונה והמשבר הכלכלי. "פיקוח פרלמנטרי על הממשלה הוא חיוני מאין כמוהו, בשעה שהממשלה מתפקדת כיום כמעט ללא גופי קבלת החלטות וללא שרים מכהנים בחלק מהמשרדים. בנוסף, יש לזכור שבעקבות משבר הקורונה אנו עדיין חיים תחת תקנות רבות המגבילות את זכויות אזרחי המדינה, ולכנסת הוענקו סמכויות פיקוח רבות שכיום אין מי שיפעיל אותן. לפיכך, גם בהיבט של שמירה על בריאות הציבור – פעולתה של הוועדה המסדרת היא חיונית. יתרה מזאת,  אי הקמת ועדת כספים מונעת טיפול מיטבי, ופיקוח על פעולות הממשלה, ופוגעת באזרחים ובכלכלה פגיעה קשה".

Flash 90