חוות דעת

במיוחד בעת הזו- חשוב להבטיח פעילות תקינה של הכנסת

קיימת חשיבות עליונה בתפקודה התקין והשוטף של הכנסת במצב החירום שנגרם בשל נגיף הקורונה. פיקוחה ההדוק של הכנסת על הממשלה נחוץ במיוחד בעת הנוכחית, בה מכהנת ממשלת מעבר, שלא זכתה לאמון הציבור או הכנסת, ונוקטת בצעדים דרקוניים שמובילים לריכוז סמכויות בידיה ולפגיעה בזכויות הפרט

Flash 90

מסקירה מיוחדת של המכון הישראלי לדמוקרטיה עולה כי רוב הפרלמנטים ממשיכים לעבוד גם במצב החירום הנוכחי, תוך התאמת נהלי הישיבות וההצבעות להגבלות הנובעות מהצורך לשמור על בריאות הציבור. גם הפרלמנטים שהושבתו או שיכולת הפיקוח שלהם על הממשלה נפגעה (רומניה וקנדה) המהלך נעשה בהסכמת הפרלמנט.

חוקרי המכון, ד"ר חן פרידברג, אביטל פרידמן, ד"ר אסף שפירא וד"ר שני מור, מציינים כי בצל המגבלות לשמירה על בריאות הציבור ונבחריו, ניתן למצוא את הדרכים שיאפשרו מיידית להחזיר את הכנסת לתפקודה- להקים את הוועדה המסדרת, ועדת חוץ וביטחון, ועדת הכספים ו- וועדה מיוחדת לטיפול במשבר הקורונה, כמו גם לכנס את המליאה בהקדם האפשרי. כך פועלים מרבית הפרלמנטים במדינות הדמוקרטיות.

פיקוחה ההדוק של הכנסת על הממשלה הוא מאפיין בסיסי של כל משטר דמוקרטי, ונחוץ במיוחד בעת הנוכחית, בה מכהנת ממשלת מעבר, שלא זכתה לאמון הציבור או הכנסת, ונוקטת בצעדים משמעותיים ואף קיצוניים שמובילים לריכוז סמכויות בידיה ולפגיעה בזכויות הפרט.

חוקרי המכון מציעים לקיים את הדיונים וההצבעות באופן מקוון, גם אם הדבר מצריך את תיקון תקנון הכנסת. אישור חריג וזמני של היועץ המשפטי של הכנסת, בנוסף לתמיכת יו"ר הכנסת, יכולים לאפשר זאת לתקופה מוגבלת.