חוות דעת

חוק הלאום

חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה על הצעת חוק הלאום של ח"כ דיכטר: "מפירה את האיזון העדין בחקיקה בין הרכיב היהודי לדמוקרטי ומסכנת את אופיה של המדינה"

לקראת ההצבעה הצפויה ביום א׳ הקרוב, על חוק הלאום ביוזמת ח"כ אבי דיכטר, נשלחה לשרים חוות דעת מטעם חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, הקוראת להם לדחות את ההצעה.

בפתח חוות הדעת, מציינים החוקרים, כי חרף הסכמתם וההסכמה הרחבה בציבוריות הישראלית לכך שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ההצעה לחוקק חוק יסוד בגרסה זו ולא כחלק ממהלך חוקתי שלם עלולה להפר את האיזון העדין בין היותה של המדינה יהודית להיות דמוקרטית.

קרמניצר ופוקס מצביעים על כך, שהחוק מעגן את הזהות היהודית ללא שזכויות יסוד אחרות כמו חופש הביטוי מעוגנות בחוק כל. יתר על כן, גם חוקים המעוגנים בחוק יסוד כמו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אינם במעמד משוריין ולפיכך, המשמעות המשפטית עלולה להיות מתן עליונות לזהות היהודית בחקיקה הישראלית.

עוד נראה, כי הצעת החוק פוגעת בזכויות המיעוט הערבי לא רק באופן סמלי אלא גם באופן מהותי. כך למשל, נוסח החוק מציע להוריד את מעמדה של השפה הערבית בישראל משפה רשמית לשפה "בעלת מעמד מיוחד". החוק אף מציע לעגן בחוק יסוד את חוק ועדות הקבלה, בכך שהוא קובע כי "המדינה רשאית לאפשר לקהילה לרבות בני דת אחת או בני לאום אחד, לקיים התיישבות קהילתית נפרדת".

לכן, קוראים החוקרים לדחות את ההצעה המנסה לפגוע באיזון בין היות המדינה דמוקרטית ליהודית ואשר שומטת רגל אחת משתי הרגליים עליהן עומדת המדינה.