חוות דעת

שריון ברוב מיוחד לגבולות ירושלים

המכון הישראלי לדמוקרטיה נגד הצעת החוק המבקשת לשריין ברוב מיוחד את גבולותיה של ירושלים: "פגיעה בעיקרון הדמוקרטי הבסיסי של שלטון הרוב ללא הצדקה מיוחדת ובאופן חסר תקדים"

לקראת הדיון בוועדת שרים לחקיקה בהצעת החוק המבקשת להתנות העברת סמכויות בירושלים ברוב של שמונים חברי כנסת, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לשרים שלא לקדם את החוק.

כותבי חוות הדעת, פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס מציינים, כי ההתנייה של שינוי חוק ברוב של שמונים חברי כנסת הוא מהלך חריג המקובל אך ורק בתחומים הקשורים בשמירה על ערכי המשטר הבסיסיים כמו הפרדת הרשויות, זכויות אדם, שיטת הבחירות ואופי המדינה. הצעת החוק הנוכחית אינה חלק מתחומים אלו והיא מביאה לכך שדווקא המיעוט מקבל עדיפות על הרוב בסוגיה פוליטית בניגוד להגיון של השיטה הדמוקרטית.

הכותבים מציינים, כי אין תקדים בישראל לחוק יסוד שכדי לשנותו נדרש רוב של שמונים חברי כנסת- כולל חוק יסוד הממשלה וחוק יסוד הכנסת. ישנן החלטות ספציפיות הדורשות רוב כזה כמו דחיית מועד הבחירות החוקי בשל נסיבות מיוחדות. אם תתקבל הצעת החוק היא תיצור אבסורד שבמסגרתו עקרונות בסיסיים כמו היותה של המדינה יהודית ודמוקרטית לא יהיו משוריינים ברוב מיוחד ודווקא הסוגיה הספציפית של גבולותיה של ירושלים תוגבל. עוד מוסיפים החוקרים כי קבלת חוק המחייב רוב של שמונים חברי כנסת מבלי ששמונים חברי כנסת יאשרו אותו מעלה שאלות חוקתיות.

קרמניצר ופוקס מסכמים, כי ההצעה סותרת באופן חזיתית את עיקרון שלטון הרוב ומנסה לפגוע בחופש הפעולה של כנסות עתידיות ללא הצדקה מיוחדת של שמירה על המיעוט ואף עלולה ליצור אפקט בומרנג של העלאת הדיון בקהיליה הבינלאומית על גבולותיה של ירושלים ללא צורך אמיתי בכך.