חוות דעת

יועמ"שים פוליטיים - פתח לשחיתות ופגיעה באינטרס הציבורי

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון בוועדת חוקה על המינויים הפוליטיים ליועצים המשפטיים במשרדי הממשלה: "פגיעה קשה באתוס השירות הציבורי; מהווה פתח לשחיתות; ומפקיר את האינטרס הציבורי"

לקראת הדיון בחוק היועמ"שים, קוראים יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ושני סגניו, פרופ' יובל שני ופרופ' ידידיה שטרן לעצור את החוק שיפגום קשות באתוס השירות הציבורי, יפתח פתח לשחיתות שלטונית ויפקיר את האינטרס הציבורי.

פלסנר, שני ושטרן, מסבירים שהצעת החוק תהפוך את היועץ המשפטי במשרדי הממשלה לבעל תלות גמורה בשר, במקום שיהיה שומר סף ומשרת הציבור. בחוות דעת ששיגרו השלושה לוועדת חוקה כתבו: "אמת, תפקיד היועץ המשפטי הוא לומר לשר ולמשרד "מה כן" ובעיקר "איך" ניתן להגשים את מדיניותם מבחינה משפטית, אך אי אפשר להתעלם מההיבט המשלים- היועץ המשפטי הוא גם עובד ציבור שמופקד על שמירה על האינטרס הציבורי ועל יכולת המשרד לפעול בהתאם לחוק ולכללי המינהל התקין. "יועץ מטעם" בפירוש לא יוכל לעשות זאת. מדובר בניסיון להעצים את כוחה הפוליטי של הממשלה ושל קבוצות של בעלי אינטרסים צרים שיש להם יכולת להשפיע על מדיניות הממשלה על חשבון שלטון החוק והאינטרס הציבורי".

עוד נמסר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה כי הצעת החוק, המבקשת להעביר את הליך המינוי ממכרז פתוח, לוועדת איתור ששלושה מבין חמשת חבריה הם בעלי זיקה פוליטית לשר, מכשירה למעשה את המינויים הפוליטיים בכסות של הליך מינוי תקין. לא כל שכן, הליך זה יפגע במוטיבציה של האנשים הטובים והמוכשרים להצטרף לשירות הציבורי.

מחקרים התנהגותיים רבים כבר הוכיחו שתלות בין ממנה לממונה, סופה שתביא להטיה, מודעת ולא מודעת בקבלת החלטות. לא מדובר רק במקרים של סיטואציות קצה של איסור משפטי לביצוע מהלך כלשהו שאינו עומד בקנה אחד עם החוק, אלא גם במקרים שבהם לא יוצגו אפילו חלופות מקצועיות.

החוק גם כולל בעיה לוגית אינהרנטית, משום שמשך הכהונה של היועץ המשפטי במשרד הממשלתי עומד על 7 שנים, בעוד שמשך כהונה ממוצע של ממשלה בישראל ב-20 השנים האחרונות הוא שנתיים וחצי. כך, ימצאו את עצמם שרים רבים, עם יועצים משפטיים בעלי השקפות עולם שעשויות להיות הפוכות לחלוטין מהשקפותיהם.