חוות דעת

איסור הפליה במוצרים ובשירותים

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת ההצבעה על החרגת הדת מ"חוק המועדונים": "הצעה שתביא להדרת נשים, ותפגע בלהט"בים ובכל מיעוט בישראל"

Flash90

במכון הישראלי לדמוקרטיה קוראים לחברי ועדת שרים לחקיקה, להתנגד להצעת החוק המבקשת לאפשר חריגה מ"חוק המועדונים" לגבי שימוש במוצרים, בשירותים ובכניסה לאתרי בידור ופנאי, כשמדובר באפליה מטעמי דת.

בחוות דעת שכתבו פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, לקראת הדיון הצפוי בהצעה, הם מציינים כי מדובר בחוק שיעודד הדרת נשים, אפליית מיעוטים ולהט"בים, והכל בשם "אמונה דתית". אם תאושר ההצעה, היא תגרום לפגיעה בוטה בזכות לשוויון. כך למשל, מציינים הכותבים, ההצעה עלולה לאפשר לבעלי חנויות או אתרי פנאי, לא לתת שירות ללהט"בים מטעמי אמונה או להפריד בין השירות שניתן לגברים ונשים. פרשנות מרחיבה של החוק, יכולה אף להצדיק פגיעה בחילונים על סמך ההלכה.

החוקרים מציינים, כי אי מתן אפשרות לאדם לקבל שירות או להיכנס למקום מסוים על בסיס "אמונה דתית", עלול להביא לפגיעה חמורה בכבודו, אפילו אם ניתן להשיג שירות חלופי, כפי שדורשת ההצעה. כך היה למשל בהפרדה הגזעית בארצות הברית- גם אם היה בית ספר חלופי לשחורים, כבודם וזכויותיהם נפגעו. כך נקבע גם בבג"ץ עמנואל שבו הופרדו תלמידות ספרדיות ואשכנזיות בבית ספר.

בהקשר זה, מוסיפים החוקרים כי החרגת מוסדות המדינה אינה מתקנת את העוול, וכי נוסח החוק נכון לעכשיו מאפשר להכליל בו מוסדות ציבור שאינם שייכים למדינה ישירות- למשל רשויות מקומיות ומוסדות ציבור.

קרמניצר ופוקס מדגישים בסיכום חוות הדעת, כי הצעת החוק אינה עומדת בקנה אחד הן עם אופייה היהודי והן עם אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל, ואסור לאפשר לה לעבור.