חוות דעת

על יו"ר הכנסת להפסיק להתבצר בתפקידו

יו"ר הכנסת הנוכחי, ח"כ יואל (יולי) אדלשטיין, מונע הצבעה על בחירת יו"ר קבוע על אף שקיימת לכך דרישה מצד 61 חברי כנסת, תוך ניגוד עניינים חריף והפעלת שיקולים זרים. לפיכך, עליו לקבוע מיד מועד לבחירת יו"ר קבוע- הן משום שכך הדין קובע, והן משום שזהו המעשה הראוי והדמוקרטי

Flash 90

המכון הישראלי לדמוקרטיה שיגר חוות דעת ליועץ המשפטי לכנסת לפיה התנהלות יו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין, בנוגע לאי קביעת מועד לבחירות יו"ר הכנסת, מצויה בניגוד עניינים חריף תוך הפעלת שיקולים זרים, מסכלת את תכלית חוק יסוד הכנסת, ופוגעת קשות במרקם החיים הפרלמנטרי.

כותבי חוות הדעת, פרופ' יובל שני, פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, קוראים ליו"ר הכנסת לקבוע מייד מועד לבחירת יו"ר הכנסת, הן משום שכך קובע הדין, והן משום שזהו המעשה הראוי והדמוקרטי. מניעת הצבעה על בחירת יו"ר קבוע על אף שקיימת לכך דרישה מצד 61 חברי כנסת היא נגועה ופסולה.

בחוות הדעת מציינים החוקרים כי "התנהלות זו מונעת מהרוב בכנסת לפעול ומשבשת בצורה קשה את פעולת הכנסת. מדובר בפגיעה של ממש ב'מרקם החיים הפרלמנטריים', וב'יסודות המבנה של משטרנו החוקתי', ואין מדובר אך ורק בענייניה הפנימיים של הכנסת".

על אף היותו איש פוליטי ובעל זכות הצבעה בכנסת, יו"ר הכנסת הוא דמות ממלכתית. עליו לשמור על כבודה של הכנסת, והמסורת החוקתית-משטרית מחייבת בנאמנות לכל סיעות הבית. הוא מצופה לנורמות של נייטרליות פוליטית וכיבוד חוקי-היסוד.

לסיום כותבים חוקרי המכון כי אסור ליו"ר הכנסת להפעיל את סמכויות הניהול של הכנסת בניגוד עניינים או תוך שקילת שיקולים זרים. למעשה, בכדי שלא ליצור אפילו מראית עין של ניגוד עניינים חלה על יו"ר הכנסת חובה מוגברת לאשר דרישה כזו במהירות האפשרית, שכן ברור שיש לו עניין להישאר בתפקידו.