חוות דעת

המשך ההשתהות במינויים - עד כדי סירוב בלתי חוקי להפעיל סמכות שלטונית

המכון הישראלי לדמוקרטיה שיגר מכתב לראש הממשלה, שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, שר המשפטים, השר לביטחון פנים והיועמ"ש, בקריאה להתקדם ללא דיחוי במינוי מפכ"ל ופרקליט מדינה לפי דרכי המינוי המקובלות. החלטה פוליטית של הממשלה שלא לקבל החלטות בנוגע למינויים חיוניים, גם לאחר שפקעו 100 הימים שקבועים בהסכם, צפויה להיחשב כהתנהלות בלתי חוקית מצדה

Flash 90

המכון הישראלי לדמוקרטיה שיגר מכתב לראש הממשלה, שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, שר המשפטים, השר לביטחון פנים והיועמ"ש, בקריאה להתקדם ללא דיחוי במינוי מפכ"ל ופרקליט מדינה לפי דרכי המינוי המקובלות. "אנו חוששים כי לעיכוב משמעותי נוסף במינויים תהיינה השלכות הרסניות על שלטון החוק בישראל, במיוחד במצב הטעון והרגיש בו אנו מצויים".

כותבי המכתב, יוחנן פלסנר נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופ' קרנית פלוג סגנית נשיא למחקר במכון ופרופ' יובל שני סגן נשיא למחקר, מזהירים כי אי איוש מספר גדול של משרות בכירות בשירות הממשלתי במשך פרקי זמן ארוכים מאוד, עלול לפגוע במשילות ובמערכת האיזונים והבלמים הדמוקרטית. המשך ההשתהות בביצוע המינויים, עשוי לעלות עד כדי סירוב בלתי חוקי להפעיל סמכות שלטונית.

מתוך המכתב: "מדובר במצב המנוגד למצג שהמפלגות השותפות לממשלה והיועץ המשפטי לממשלה הציגו לבית המשפט העליון, לפיו הקפאת המינויים לא תיארך מעבר ל-100 לאחר הקמת הממשלה, וכי גם את משך תקופה זה יהיה צריך לשקול לקצר בנסיבות העניין והתפקיד".

הכותבים מתריעים כי מנהלים את היחידות ממלאי מקום זמניים, שאינם עומדים בהכרח בתנאי הכשירות, והלגיטימציה שלהם לקדם תכניות ארוכות טווח מוגבלת. כמו כן, זמניות התפקיד מחלישה את מעמדם הציבורי, ונפגעת יכולתם להגן על עמדתם המקצועית בפני לחצים המופעלים עליהם מכיוונים שונים.

פלסנר, פרופ' פלוג ופרופ' שני מציינים כי בהיעדר הסכמה בין הליכוד לכחול לבן על שינויים בדרכי המינוי – הם יבוצעו בדרכים הקיימות. בכל מקרה, יש לנתק את הקשר בין שינויים עתידיים לבין אופן מינוי המפכ"ל ופרקליט המדינה – בנסיבות הנוכחיות בהן מתקיימים הליכים משפטיים או חקירות פליליות נגד ראש הממשלה, שרים וחברי-כנסת מהקואליציה. 

זאת ועוד, שעה שהמערכת הפוליטית עודנה תחת עננה של חוסר ודאות – אין להוציא מכלל אפשרות של בחירות נוספות בחודשים הקרובים, וממשלת מעבר נוספת תקשה עוד יותר על איוש המשרות ותדחה זאת בשישה חודשים נוספים לכל הפחות. על שרי הממשלה לנצל את שעת הכושר בה ישנה ממשלה קבועה, ולפעול בהתאם לסמכויותיהם וחובותיהם.