חוות דעת

יחסי דרג נבחר ודרג מקצועי

על רקע אישור הממשלה למינוי עמיר פרץ ליו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית והמתקפות על הוועדה המייעצת למינויים בכירים בחברות ממשלתיות, חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה שבים וקוראים לפעול לשיקום עצמאות השירות הציבורי שמעמדו רוסק בשנים האחרונות, ולהבטיח מינויים מקצועיים ועצמאיים.

Flash 90

לפתחה של הממשלה ה-36 ניצבים אתגרים מערכתיים מורכבים: התאוששות אחרי משבר הקורונה, בניית אמון למול כל אזרחי המדינה, שיקום מערכת הבריאות, איזון כלכלי, פריון נמוך ועוד. כדי להוציא לפועל את המדיניות והפתרונות של קווי היסוד של הממשלה וכדי להגביר את האפקטיביות של השירות הציבורי היא צריכה שירות ציבורי מקצועי, איכותי, מנוסה ועצמאי. 

עם זאת, הממשלה החדשה תפגוש בשירות ציבורי (שירות המדינה בפרט) מוחלש שמעמדו רוסק בשנים האחרונות ותדמיתו צומצמה ל"פקידים" שהנחיצות והמקצועיות שלהם ושלו מוטלים בספק. בשנים האחרונות, אנו עדים למגמה מסוכנת בהקשר של האיתנות הדמוקרטית הישראלית – הטלת ספק בעצם הלגיטימציה של אופן פעולת השירות הציבורי ונושאי התפקידים, החלשת מעמדו הציבורי ויכולת התפקוד שלו.

המכון הישראלי לדמוקרטיה קורא לקברניטי הממשלה החדשה לפעול ביתר שאת לשיקום עצמאות השירות הציבורי והבטחת מינויים מקצועיים. בטווח המידי, אלו עיקרי המלצותינו לצעדים אופרטיביים:

  • אישוש מחדש של נורמות דמוקרטיות הנוגעות לעצמאות ומקצועיות השירות הציבורי ולתפקידו החברתי החשוב והמשלים לצד הדרג הנבחר. משימה זו מוטלת על כתפיהם של נבחרי הציבור הבכירים ביותר, כחלק מתהליך חברתי של איחוי השסעים בחברה. במסגרת זו, אנו ממליצים לראש-הממשלה, ראש-הממשלה החליפי ושרי הממשלה לחזק את מופעי האמון שהם רוחשים לשירות הציבורי, הן באמצעות הצהרות והן במעשים.
  • יש להימנע מהמשך הפוליטיזציה של המינויים הבכירים בשירות המדינה, ולחזק את האופי המקצועי והעצמאי של המינויים. הדבר נכון באופן כללי לגבי מינויים בכירים בשירות המדינה, אך נכון באופן מיוחד וביתר שאת בנוגע למינויים של ״שומרי סף״ – הן במערכת הייעוץ המשפטי לממשלה ואכיפת החוק, והן במובנו הרחב של מושג זה בשירות המדינה, לרבות מערכות של חשבות, מבקרי פנים ורגולטורים.
  • יש לעגן ולהרחיב את זכותו וחובתו של הדרג המקצועי לייעץ לדרג הנבחר ולהביע את עמדותיו בפורומים שונים.
  • יש לפעול למינויי קבע של נושאי משרות בכירות בשירות הציבור, ולהימנע ככל הניתן ממגמת ממלאי-מקום שמאפיינים את המערכת בשנים האחרונות. ממלאי מקום אלה לא נהנים מהעצמאות המוסדית הנדרשת ומהלגיטימציה לה זוכים נושאי התפקיד הקבועים.

בטווח הארוך אנו ממליצים לפעול לחקיקת חוק יסוד: השירות הציבורי שיעגן את העצמאות והמקצועיות של השירות הציבורי וייקבע כי הערך המכונן של פעולתו הוא הממלכתיות; וכן להשלים את יישום הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה והשלמתה.