חוות דעת

תיקון חוק יסוד: הממשלה- עוד זילות בחוקי היסוד

| מאת:

הסכמים פוליטיים יש לקיים על סמך אמון הדדי ותמריצים פוליטיים, ולא לאכפם באמצעות חקיקת יסוד. מדובר בהצעה שמשקפת את המשך התרבות הפוליטית של תיקוני חוקי יסוד תכופים שלא לצורך

Flash 90