חוות דעת

הרחבת ועדות הקבלה ביישובים קהילתיים היא פגיעה שאין להשלים עמה

חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה מתנגדים בחריפות להצעת התיקון להרחבת חוק ועדות הקבלה, שמרחיבה את הפגיעה הקשה של החוק בשוויון כלפי מיעוטים ואוכלוסיות מוחלשות, בזכות לפרטיות ובכבוד האדם: "הדרת אוכלוסיות מיישובים קהילתיים זהו לא המסר ש'ממשלת אחדות' אמורה לשלוח"

לקראת העלאת הצעת התיקון להרחבת חוק ועדות הקבלה בוועדת השרים העביר המכון הישראלי לדמוקרטיה לשר המשפטים גדעון סער וליתר השרים, את התנגדותו החריפה להצעה, אשר מרחיבה את הפגיעה הקשה של החוק בשוויון כלפי מיעוטים ואוכלוסיות מוחלשות, בזכות לפרטיות ובכבוד האדם. מדובר בפגיעה שאין להשלים עמה, לא במדינה דמוקרטית ולא במדינה יהודית.

חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר עמיר פוקס וד"ר נדיב מרדכי, מבהירים בחוות הדעת כי תחולת החוק על יישובים רבים יותר מבעבר, משמעה ייבוא הפרקטיקה הנפסדת, המפלה והמדירה למקומות - בהם אסור היה בעשר השנים האחרונות לקיים ועדות קבלה, ביניהם מקומות הקרובים מאד למרכז, כמו חלק מיישובי יהודה ושומרון.

למעשה, ההצעה מבקשת להרחיב דרמטית את חוק ועדות הקבלה שאושר בשנת 2011, ליישובים בהם שווקו עד 600 מגרשים לשיווק ולחבלי ארץ נוספים מעבר לגליל ולנגב. בכך, החוק מאפשר באמצעות תהליכים פסולים ולא חוקיים של אפלייה, למנוע ממיעוטים ומאוכלוסיות שונות להתקבל ליישובים קהילתיים קטנים לפי טענת "חוסר ההתאמה".

לדבריהם, בחוק טמונה גם פגיעה קשה בזכות לפרטיות, מאחר ובהליך הקבלה עוברים המועמדים חיטוט בחייהם ובצנעת משפחתם, מול אנשים שיהיו בעתיד שכניהם. למעשה, ההליך מהווה גורם המרתיע מיעוטים או קבוצות מוחלשות מפנייה כמועמדים לקבלה ביישוב קהילתי, וכך מתהווה אפלייה.

עוד נכתב בחוות הדעת כי חלק מהנימוקים לאי פסילת החוק המקורי בבג"צ, הייתה צמצומו ליישובים בהם 400 "בתי אב", ולכן, ההצעה הנוכחית מכרסמת עוד יותר את הצדקת החוק המקורי - שהייתה מעורערת מלכתחילה.

החוקרים מתייחסים למגמות רחבות יותר העולות מההצעה, ביחסים בין קבוצת הרוב לבין קבוצת המיעוט וקבוצות ייחודיות שקדמו להקמת הממשלה. "גם ביישובים גדולים ובערים מתפתחת לגיטימציה להגנה על "יהודיות" העיר, וכאשר המדינה נותנת לגיטימציה רשמית לגזענות והדרה ביישובים קטנים, גם תושבים בישובים גדולים רואים זאת ומבקשים ליישם זאת גם בעירם". 

לפיכך, הם קוראים, על הממשלה לדחות קידום כלשהו של יוזמה מזיקה זו. הדרת אוכלוסיות מיישובים קהילתיים זהו לא המסר ש"ממשלת אחדות" אמורה לשלוח.