פרלמנט - גליון 48 גיליון 48

תמונת ברירת מחדל
תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

הפיכה דמוקרטית

האסוציאציות החולפות בראשנו כאשר אנו שומעים את המונח "הפיכה" הן של אנרכיה, אלימות ומשטר דיקטטורי; אולם בעשורים האחרונים מתברר שהפיכה יכולה גם להיות שקטה וללא אלימות, ולהוביל למשטר דמוקרטי. תופעה מעניינת זו של הפיכה דמוקרטית עומדת במוקד מאמר זה. האם קיימת משמעות למונח "הפיכה דמוקרטית", מה מייחד הפיכה דמוקרטית מהפיכות רגילות, ומה אפשר ללמוד ממקרים בעבר על מידת ההצלחה של הפיכות דמוקרטיות?

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

קוד אתי בעסקים

חברות וארגונים פועלים בתחומים רבים ובאים במגע עם מגוון רחב של קהלים. כל ארגון מקיים יחסי גומלין עם עובדיו, לקוחותיו, מתחריו ולעתים גם עם הציבור בכללותו. בכל מדינה קיימים חוקים הקובעים מהי התנהגות מותרת לארגונים ומהי התנהגות אסורה. יחד עם זאת, לכ כל מה שמותר הוא ראוי. ארגון הפועל בצורה לא-חוקית נוהג לרוב בצורה לא-אתית; אולם לא כל פעולה חוקית היא פעולה אתית.

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

לא לחוקה! כן להמשך האיחוד?

בשני משאלי עם שנערכו תוך ארבע ימים זה מזה, דחו אזרחי צרפת והולנד את החוקה האירופית. הדחיות עוררו הדים בכל רחבי היבשת והכניסו את האיחוד האירופי למשבר החמור ביותר מאז ייסודו. המשבר נתפס כחמור במיוחד מכיוון ששתי המדינות שדחו את החוקה נמנות על שש המדינות המייסדות של האיחוד,  וצרפת (ביחד עם גרמניה) היא אחת משני הכוחות המרכזיים שגרמו למימושו. דחיית החוקה לא זאת בלבד שמנחיתה מהלומה צורבת לתומכי המשך תהליך האינטגרציה ונותנת תקווה חדשה ליורוסקפטים על גווניהם, היא גם מטילה את אירופה לתקופה של חוסר ודאגה פוליטית וכלכלית.