פרלמנט | גליון 85

"פועל" ו"בניין" בבית הספר - שיעור בערכים ולא רק בלשון

| מאת:

אחד הנושאים שבשנים האחרונות התלמידים כמעט שאינם נחשפים אליו במסגרת המערכתית הוא מספרם ההולך וגובר של פועלי בניין שנהרגים תוך כדי עבודתם. אנשי חינוך בעלי תודעה חינוכית וחברתית עמוקה יכולים וצריכים להביא אל הכיתה את שלל הסוגיות שהטרגדיה הזו מעלה

Flash 90

המציאות החברתית בישראל מזמנת לא מעט נושאים מורכבים וקשים לעיבוד ולהתמודדות של ילדים ובני נוער - משברים ביטחוניים, מוגנות מינית, תאונות דרכים ועוד, ולאחרונה נוספה לרשימה גם התמודדות עם מגפה כלל עולמית שהביאה לידי סגירתם של מוסדות החינוך. מערכת החינוך נדרשת לתת מענה לשאלות התלמידים ולמצוקה האפשרית שמציאות החיים מעלה, ומשרד החינוך מוציא מדי פעם בפעם הנחיות להתמודדות עם מצבים מורכבים באמצעות השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) שמטרתן לעזור לצוותי החינוך לתת מענים מותאמים לתלמידים בשכבות הגיל השונות. ברמה הכלל מערכתית המענה ניתן לרוב בנוגע לאירוע שבלב הדיון הציבורי כגון פיגועים, מבצע צבאי, בריונות ברשת, התאבדויות של בני נוער ובימים אלה – מגפת הקורונה; וברמה המקומית ניתן המענה למקרים שעולים בקהילת בית הספר כגון התמודדות עם סוגיות ביטחוניות ביישובי עוטף עזה או התמודדות עם אסון כגון מוות של איש צוות ו/או תלמיד/ה. מענים אלה אמנם אינם מקיפים את כל המשברים הקיימים, קטנים כגדולים, בחברה הישראלית, אבל הם מדגימים את החשיבות שמערכת החינוך נותנת להתמודדות הרגשית של התלמידים ולצורך לחנך לאמפתיה ולהכלה בין בני אדם.

המוות הנעלם של פועלי הבניין והקמפיין להעלאת המודעות אליו

בדיקה שערכנו מעלה כי אחד הנושאים שבשנים האחרונות התלמידים כמעט שאינם נחשפים אליו במסגרת המערכתית הוא מספרם ההולך וגובר של פועלי בניין שנהרגים תוך כדי עבודתם בשל ליקויי בטיחות. חוסר החשיפה של התלמידים לנושא זה עולה בקנה אחד עם היעדר תשומת הלב הציבורית והפוליטית לנושא מצד מקבלי ההחלטות – מצב שהעוסקים בתחום מגדירים בלתי נסבל ושערורייתי.בילי פרנקל, "20 שבועות, 20 הרוגים באתרי בניה: 'מצב חירום'", Ynet , 20.5.2019 ; גדי גולן ונועם דביר, "הקבלן הפר צו, פועל נפצע קשה"', ישראל היום, 28.5.2019.

יש שיטענו כי בחברה הישראלית יש היררכיה של מוות,Yagil Levy, Whose Life is Worth More?: Hierarchies of Risk and Death in Contemporary Wars", Stanford University Press 2019; Yagil Levy, Israel's Death Hierarchy: Casualty Aversion in a Militarized Democracy, Vol. 4, NYU Press 2012 ומכאן גם האדישות למתים הממוקמים נמוך בהיררכיה זו – למשל פלסטינים, עובדים זרים ואוכלוסייה מוחלשת באופן כללי. עם זאת נושא מותם המיותר של פועלי הבניין מעלה שאלות חינוכיות בכמה היבטים: הראשון - מעורבות בפועל של ילדים בגילי בית הספר בקמפיינים העוסקים בהעלאת המודעות לנושא; השני - אירועי מוות שהתרחשו במרחב בית ספרי (בחופשת הקיץ או בזמן הלימודים); והשלישי - כיצד עיסוק חינוכי בסוגיה של פועלי הבניין יכול ואף צריך להשתלב בהצהרתו של משרד החינוך על טיפוח וקידום אמפתיה ורגישות חברתית בקרב תלמידים.

בסוף שנת 2019 יצא המוסד לבטיחות ולגיהות בקמפיין שמטרתו לרתום את הציבור הרחב לגלות אפס סובלנות לתאונות העבודה בענף הבנייה. הקמפיין "אבא פיגום"אתר המוסד לבטיחות ולגיהות, "אבא פיגום", https://www.osh.org.il/heb/main/ אוחזר בתאריך 12.3.2020. משתף גם ילדים וילדות ופונה לציבור בקריאה "תעזרו לי להציל את אבא". הקמפיין מבטא את קריאתן של משפחות הרוגי תאונות העבודה לעצור את המוות הבא באמצעות חשיפת קולותיהם של ילדי הקורבנות. מטרתו של הקמפיין להעלות את המודעות לחובה לדווח על מפגעי בטיחות ולהדגיש את האחריות המוטלת על כל אזרחי המדינה למנוע את ההרוג הבא בתאונה, כאשר ילדים בגילי בית ספר משמשים בו כ"שגרירים" בפועל של המאבק להצלת חיים.

הערך של קדושת חיי האדם, העומד בבסיס הקמפיין, הוא גם הבסיס לחינוך הערכי במערכת החינוך במדינה יהודית ודמוקרטית.  ערך זה מבטא את המחויבות ואת האחריות המוסרית לשמור על חייהם ועל ביטחונם של בני האדם באשר הם,  בא לידי ביטוי במטרות חוק חינוך ממלכתי  ומשולב בתכניות לימודים שונות במסגרת החינוך החברתי והערכי המתקיים בבתי הספר.  מדי שנה מזמין משרד החינוך את צוותי החינוך  לציין את "יום זכויות האדם והאזרח",ראו למשל: חוזר מנכ"ל "יום זכויות האדם והאזרח", הודעה מס' 0176. אתר משרד החינוך, 3.12.2019. ביום זה עוסקים בתי הספר בסוגיות אזרחיות והוא מוקדש להכרת מגילת זכויות האדם בד בבד עם טיפוח מודעות למציאות של פגיעה בזכויות אדם. יום זה מוקדש בבתי הספר גם לטיפוח אחריות ולעידוד יוזמות לכיבוד זכויות האדם בחברה דמוקרטית ובמסגרתו, המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך מפרסם הצעה לפעילויות לתלמידים בכללן "ילדים משנים עולם", "ההגנה על זכויות האדם בחברה" ומערכים נוספים. המשותף לכל המערכים הוא עידוד הדיון בכיתה בסוגיות שנוגעות להיקף הזכויות החברתיות בחברה דמוקרטית, במטרה לקשור את הנלמד בכיתה למציאות החברתית בקהילה ובסביבה הקרובה. הדיון נעשה בין היתר באמצעות דוגמאות, סיפורים אישיים או מקרים אקטואליים.

באיזו תדירות עולה במרחב הכיתתי הסוגיה של בטיחות פועלי הבניין כדוגמה לזכויות יסוד במדינה דמוקרטית? כמעט שלא. פועלי הבניין אינם "האחר [ש]הוא אני";"האחר הוא אני" הוא מהלך חינוכי שמטרותיו, בין היתר, הן לקבל את השונה והאחר ולהימנע מפגיעה בו; לטפח ערכי צדק ונתינה ולהגביר את המודעות לאחריותו האישית של הפרט לבניית חברה ערכית כתנאי לקיומה של חברת מופת. ראו: חוזר מנכ"ל "האחר הוא אני – מהלך חינוכי לקידום חברת מופת", הוראת קבע מס' 0176. אתר משרד החינוך, 5.2.2014. הם אחר מוחלט ושונה ונמצאים מחוץ לשיח הרשמי במערכת. הצוות החינוכי אמנם יכול לבחור נושאים ודגשים על פי תפיסותיו, אך לרוב דיון בסוגיית מותם של פועלי הבניין לא תהיה הבחירה הראשונה וכנראה גם לא השנייה.

מוות בחצר האחורית של מערכת החינוך והיחס אליו

היבט חינוכי אחר בנוגע למחדל המתמשך של מותם של פועלי בניין הוא המקרים שבהם התאונות הללו התרחשו במרחב בית הספר, אם בחופשת הקיץ במהלך שיפוצים והיערכות לשנת הלימודים, ואם בשנת הלימודים, למשל בעת בניית אולם ספורט. מדובר בסכנה כפולה מפני שבאחדים מהאירועים תלמידים היו עדים לאירוע הקשה והורחקו מזירת האסון, כמו שקרה למשל בבית ספר בהרצליה בשנת 2011 כשקיר של אולם ספורט קרס על פועל והוא נהרג.יואב זיתון, "לפני הלימודים: פועל נהרג בקריסת קיר בבית ספר", Ynet, 19.6.2011. אירוע זה הצטרף למקרים נוספים שבהם פועלי בניין נהרגו במרחב של בתי ספר: בבית ספר "כרכור" בפרדס חנה (2010),אריאל נוי ואיילה חננאל, "טרגדיה בגבהים: שני פועלים נהרגו בתאונות", Walla, 13.7.2010. בבית ספר "נאות אשקלון" באשקלון (2017),אלמוג בן זכרי, "פועל בניין התחשמל למוות באתר בנייה באשקלון", הארץ, 21.8.2017. בבית ספר "תדהר" בעפולה (2018)נעה שפיגל ולי ירון, "30 הרוגים בשמונה חודשים: פועל כבן 60 מת בנפילה מגג בית ספר בעפולה", הארץ, 4.12.18. ובבית ספר נוסף בחיפה (2018).הלית ינאי-לויזון, "38 מקרי מוות מתחילת 2018: נקבע מותו של פועל בניין בנפל בשבוע שעבר בחיפה", גלובס, 30.10.2018. במקרה אחר, בבית ספר בתל אביב,לי ירון, "פועל בניין נפל מגובה ונהרג באתר בנייה בתל אביב", הארץ, 1.11.2017. שבו נהרג בתאונה פועל בניין בשנת 2017, הפגינו פעילי "פורום העובדים" בתוך המרחב הבית-ספרי בקריאה לאכוף את נוהלי הבטיחות ולקחת אחריות."פעילי חד"ש הפגינו במקום בו נהרג פועל בניין – בית ספר בצפון תל-אביב", 3.11.2017. מתוך: http://maki.org.il/

יוצא דופן ברשימה זו הוא בית הספר בקיבוץ מעגן מיכאל, שבו נהרג בשנת 2018 עובד הבניין מג'די סאלם ז"לניצן צבי כהן, "הפצע נשאר פתוח – חלק מאיתנו: ביה"ס בו נהרג עובד הבניין מג'די סאלם בחר להנציח את זכרו", דבר, 15.6.2018. לאחר שנפל תוך כדי בנייתו של אולם ספורט. בית הספר בחר להנציח את זכרו כדי להעלות את המודעות ולקדם בקרב בני ובנות הנוער את ההבנה שהבינוי הוא חלק מהפעילות בבית הספר ולמען בית הספר, ולכן פועלי הבניין הם חלק מהקהילה. זהו חריג, יוצא מן הכלל שאינו מלמד על הכלל. בדרך כלל בתי הספר אינם רואים בעובדי המעטפת הפועלים במרחב (אנשי ניקיון, בינוי, גינון וכו')ראו גיא דוידוב, "עובדי קבלן בבתי הספר", בתוך: אורית איכילוב (עורכת), הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב והוצאת רמות, 2010, עמ' 145–174. חלק מקהילת בית הספר, ובמובן זה פעילותו של בית הספר בקיבוץ מעגן מיכאל מסמנת את האפשרות לפעול אחרת ולהדגים חינוך ערכי עמוק מהו.

פועלי בניין, ערכים וחינוך

סיפור הפעילות במעגן מיכאל ממחיש כי אפשר לעסוק בסוגיה זו. אנשי ונשות חינוך בעלי תודעה חינוכית וחברתית עמוקה יכולים – וצריכים – להביא אל הכיתה את שלל הסוגיות שהטרגדיה הנמשכת של מות פועלי הבניין מעלה. ראשית, את סוגיית העובדים השקופים – אותם עובדי קבלן מקבוצות מוחלשות באוכלוסייה שלעיתים זכויותיהן נפגעות משום שקבלנים אינם ממלאים אחר לשון החוק המגן עליהם; שנית, את נושא הבטיחות – את הדיווח על מפגעי בטיחות ואת החשיבות שבזהירות ובהקפדה יתרה כשמדובר בחיי אדם. ושלישית, את חשיבותם של הערכים האוניברסליים במדינה דמוקרטית – הזכות לחיים ולביטחון, קדושת החיים והזכות להגנה בכל שכבות האוכלוסייה כקבוצות שוות זכויות בדגש על החובה והאחריות המוסרית של המדינה להבטיח את ביטחונם של כלל אזרחיה. ולבסוף, מעל הכול, יש לחדד ולטפח את רגש האמפתיה של ילדים וילדות, כדי שלכשיגדלו יהיו אנשים ונשים רגישים לסביבתם ולזולתם ויוכלו לזהות מתי יש זלזול מתמשך בחיי אדם ולהתקומם מולו.

"פועל' "ו"בניין" אינם רק מונחים במקצוע לשון, ואסור שיהיו רק סטטיסטיקה. הבטיחות של פועלי הבניין היא דוגמה למקרה שהדיון בו בכיתה נוגע לכולם. רוב בני ובנות הנוער נחשפים מדי יום ביומו לעבודות בנייה בסביבתם הקרובה ובדרכם לבית הספר ואפילו בתוכו. חלקם ילדים של פועלי בניין שחוששים לחיי הוריהם, אחרים אולי יעבדו בעתיד בענף הבנייה, ולכן התיווך המקשר את הנושא הכאוב לפגיעה בערכי יסוד במדינה דמוקרטית מתבקש: חיבור כזה יעלה את המודעות בציבור לצורך במניעה, יעודד מעורבות אזרחית פעילה בקרב בני ובנות נוער מתוך הבנה מעמיקה של זכויות האדם במדינה דמוקרטית, וידגיש את האחריות החברתית המשותפת לכלל האוכלוסייה לקרוא לקובעי המדיניות לנקוט פעולות כדי לאכוף את נוהלי הבטיחות ולמנוע את האסון הבא.