הספרייה לדמוקרטיה: "על הדמוקרטיה"

המחצית השנייה של המאה העשרים הייתה לעידן ניצחונה של הדמוקרטיה. המשטרים האנטי-דמוקרטיים העיקריים - קומוניסטיים, פשיסטיים, נאציים - נעלמו, ודמוקרטיות מתפתחות והולכות במרץ או בהססנות ברחבי העולם כולו. רוברט דאל, אחד ממדעני המדינה הבולטים ביותר בתקופתנו, מבהיר בספר זה מהי דמוקרטיה, מדוע היא חשובה, כיצד היא פועלת ואילו אתגרים ניצבים בפניה בעתיד.

דאל מתחיל את ספרו בסקירת ההיסטוריה הקדומה של הדמוקרטיה תוך התמקדות ביוון וברומא, בערי המדינה האיטלקיות של ימי הביניים ובתצורות הדמוקרטיות הקדומות של צפון אירופה (איסלנד, נורבגיה ושוודיה). בהמשך הוא דן בהבדלים בין דמוקרטיות, בקריטריונים לתהליכים דמוקרטיים ובמוסדות הבסיסיים הדרושים לדמוקרטיה בממדים גדולים. הוא מונה שישה מוסדות כאלה: נציגים נבחרים בחירות חופשיות, הוגנות ותדירות חופש ביטוי מקורות מידע חלופיים חופש התאגדות אזרחות כוללת.

בשלב הבא המחבר מבחין בין סוגים שונים של דמוקרטיות ומתאר את המגוון של תצורת השלטון הזו. הוא מבחין בין דמוקרטיה יוונית למודרנית, בין דמוקרטיה אספתית לייצוגית, ומפרט את הווריאציות העיקריות בחוקות הדמוקרטיות: האם החוקה כתובה או לא, האם קיימת אמנת זכויות, האם קיים מבנה פדרלי, מהו מבנה הרשות המחוקקת, האם מתקיימת ביקורת שיפוטית והאם המשטר נשיאותי או פרלמנטרי.

החלק האחרון של הספר עוסק בתנאים החברתיים והכלכליים התומכים בהתפתחותם של מוסדות אלה (או מפריעים לה). דאל מעשיר את הדיון בסוגיות אלה בתיאור מדינות דמוקרטיות שונות ומסביר מדוע הודו למשל, שנראה כי חסרים בה מרבית התנאים לדמוקרטיה יציבה, מסוגלת בכל זאת לקיים דמוקרטיה. הוא עונה על שאלות שהן בגדר חידה, כמו מדוע כלכלת שוק קפיטליסטית יכולה לקדם דמוקרטיה ובה בעת להזיק לה. הוא מסיים את הדיון בבדיקת הבעיות המרכזיות העומדות בפני מדינות דמוקרטיות במאה העשרים ואחת - בעיות הנובעות ממורכבויות הקשורות בסדר הכלכלי, מהבין-לאומיות, מגיוון תרבותי ומן הקושי להשיג רמה מספקת של מיומנות אזרחית.

רוברט א' דאל, על הדמוקרטיה, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002.