מדור האינטרנט //:http

המידע הזמין והמעודכן ביותר על ייצוג נשים בפרלמנטים השונים בעולם נמצא באתר של איחוד הפרלמנטים הבין-לאומי, בכתובת: www.ipu.org/wmn-e/world.htm.
בנוסף לשיעור הנשים בבית הנבחרים של כל מדינה, קיים בו מידע על ייצוג נשים לפי אזורים בעולם ועל מספר הנשים בבתי נבחרים מחוזיים.

מידע מעמיק יותר, הכולל מלבד נתונים כמותיים גם היבטים תאורטיים וסקירה השוואתית מפורטת על נושא הייצוג הנשי והדרכים האפשריות לשיפורו, אפשר למצוא באתר של "המכון הבין-לאומי לדמוקרטיה ולעזרה אלקטורלית"
(IDEA). באתר זה קיים מדור מיוחד וגדול (בכתובת: www.idea.int) שנקרא "נשים בפוליטיקה - מעבר למספרים". בין הסוגיות הנידונות במדור: המכשולים להשתתפות נשית בפרלמנט ודרכים לעידוד ולגיוס נשים להשתתפות בפוליטיקה.