ישראל 2050 | סקרי עמדות הציבור בנושא משבר האקלים

למרות המודעות הרבה לסכנות שבשינויי האקלים והאחריות הגבוהה המוטלת על הממשלה לטפל באתגרי ההתחממות הגלובלית ולהיערך למשבר האקלים, נושאי האקלים ואיכות הסביבה אינם שיקול מרכזי בהצבעת הציבור לכנסת או לרשויות המקומיות. ממצאים אלו מצביעים על האתגר שמוטל על הגופים, הציבוריים והאזרחיים, המובילים בישראל את המהלך של מעבר למשק דל פחמן בכל הנוגע לתהליך של שיתוף הציבור. שכן, כל עוד נבחרי הציבור לא ישלמו מחיר פוליטי על הזנחת הטיפול בסוגיות הללו, הדבר לא יקבל את תשומת ליבם כמתבקש לנוכח גודל האיום שטומן בחובו משבר האקלים לאנושות כולה ולאוכלוסיות החלשות בפרט.