ישראל 2050 | מעבר צודק לכלכלה דלת פחמן

לצד ההכרה בהיגיון הכלכלי שבתהליכי המדיניות להפחתת פליטות ובפוטנציאל לצמיחה שהם מביאים עימם למשק בטווח הבינוני והארוך, מוסדות בינלאומיים החלו גם להתריע על הסיכון הגובר בטווח הקצר לאפיקי תעסוקה במגזרים מסוימים של התעשייה ולאזורים התלויים בהם לפרנסתם, על הצפי שהמעבר לכלכלה דלת פחמן יוביל בטווח הקצר לעליית מחירי האנרגיה אשר תשפיע יותר על השכבות החלשות, ועל החשש לחלוקה לא־שוויונית ורגרסיבית של חלק מהתועלות הן המיידיות והן ארוכות הטווח שנובעות ממעבר לכלכלה דלת פחמן. על כן התפיסה הרווחת כיום היא שהמעבר למשק דל פחמן מחייב מתן מענה לאוכלוסיות החלשות כדי שאלו לא "יישארו מאחור" (Leave No One Behind).