זהות לאומית בראי המקרא

| מאת:


זהות לאומית בראי המקרא - פרשת יתרו
עשרת הדיברות מממשים את הייעוד של הזהות היהודית, לכונן ממלכת כוהנים וגוי קדוש. אך מדוע הם מנוסחים בלשון יחיד?


זהות לאומית בראי המקרא - פרשת בשלח
הניסיון במרה מנחית את עם ישראל מהגבהים של שירת הים אל השגרה היבשה, שבה החוק והמשפט הם ששולטים. בכך מתחיל תהליך הגמילה של העם מניסים


זהות לאומית בראי המקרא - פרשת בא ערב רב

על משמעות הביחד של עם ישראל והאחריות שבאה עם הזהות


זהות לאומית בראי המקרא - פרשת שמות

על ניסים ותפקידם


זהות לאומית בראי המקרא - פרשת "וארא"
תהליך היצירה של זהות קולקטיבית מחייב יצירת 'מסורת מוכחת' המקובלת על ציבור רחב שיכול להעביר את התרשמותו מדור לדור