הודעה לעיתונות

פורום שרים לשעבר מתנגדים לשינויים בחוק התאגיד

על רקע המשבר בממשלה: 10 שרים לשעבר מהמפד"ל ועד מרצ קוראים להתנגד לשינויים בחוק התאגיד ולתמוך בניתוק בין הדרג הפוליטי לתקשורת.

פורום השרים לשעבר הפועל במסגרת המכון הישראלי לדמוקרטיה, קיים אתמול, דיון ביוזמות לשינויים בחוקי התקשורת ובהצעה להקים רשות לאומית לתקשורת אשר בסמכותה יהיה לפקח על כלל אמצעי התקשורת לרבות תאגיד השידור הציבורי.

השרים הסכימו ברובם, כי חוק התאגיד שחוקק ובמרכזו ניתוק בין הדרג הפוליטי ובין השידור הציבורי הוא טוב ואין לשנותו והם קוראים לשרים ולראשי המפלגות שלא לתמוך בשינויים המוצעים.

רשימת השרים החתומים על ההצהרה בפורום: יוסי ביילין, דן מרידור, אופיר פינס, מאיר שטרית, אברהם פורז, שאול יהלום, אפרים סנה, אורית נוקד, אילן שלגי, אברהם (בייגה) שוחט.

*השר לשעבר יורם ארידור הביע עמדת מיעוט ולפיה בכדי להבטיח איזון בשיור הציבור יש כיום צורך במעורבות ממשלתית.


"פורום שרים לשעבר" מתכנס במכון הישראלי לדמוקרטיה ודן בנושאים שעל סדר היום הלאומי, במטרה להמליץ בפני מערכות השלטון והחקיקה על דרכי פעולה. הפורום עוסק בסוגיות בעלות משמעות מיוחדת בזירה השלטונית והציבורית, תוך שימוש בניסיון שצברו חברי הפורום - במערכת קבלת ההחלטות החשובה ביותר בישראל. זאת מתוך כוונה ללמוד מניסיון העבר ולגבש המלצות מדיניוּת. הפורום נעזר בשירותיו של המכון הישראלי לדמוקרטיה, הן בניהולו השוטף והן בחומר מחקרי שמוצג לשרים לשעבר לקראת דיוניהם. חברי הפורום מעלים הצעות לסדר היום, אותם יאשרו יושבי הראש המשותפים: יורם ארידור, יוסי ביילין ודן מרידור. פרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה מלווה את תהליך העבודה מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה.