חוות דעת

מופע של חקיקה פרסונלית ובזבוז כספי ציבור

| מאת:

לקראת ההצבעה במליאת הכנסת על חוק תאגיד השידור המחודש חוות דעת של המכון קוראת לשרים וחברי הכנסת לא לתת יד למסע הנקם ולחקיקה פרסונלית בלתי ראויה.

"ההסדר החדש הוא תמונת מראה למבנה תאגיד השידור, ומטרתו אחת: לפגוע באופן פרסונלי בחברי מועצת תאגיד השידור, במנכ"ל ובמנהל חטיבת החדשות, שמונו כדין". ההסדר יצור קיצוץ של כשליש בתקציב שיוקדש לחדשות ואקטואליה בשידור הציבורי; ובמקביל מייצר עוד תקופת מעבר של שלושה חודשים לעלייה לאוויר, תקופה שניסיון העבר הקרוב לימד שאיננה ריאלית ולא ישימה.
זאת ועוד, היות ואין כוונה לפרוץ את המסגרת התקציבית סביר שכפילויות התפקידים, תגמולי החסויות ותשדירי הפרסומת אשר לא יועברו אל תאגיד החדשות, ייצרו בסופו של דבר מוצר חלש ולא עצמאי. ההזדמנות להקים חטיבת חדשות חדשה ומתוקצבת היטב היא אחד המרכיבים המסעירים של חוק תאגיד השידור הציבורי, והתזכיר פוגע בה בצורה משמעותית ולחלוטין בלתי מחויבת המציאות.

חוות הדעת של ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר

ipbc

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, מנהלת התכנית לרפורמות במדיה ומנסחת חוות הדעת מציינת כי "המבנה הארגוני החדש, של תאומים סיאמיים מופרדים אך מחוברים, אינו ישים וייצור בעיות בירוקרטיות ותפקודיות בשני התאגידים, תוך בזבוז כספי ציבור". עוד מוסיפה שוורץ אלטשולר כי: "בימים אלה מוטל עליכם (שרים וחברי כנסת) לקבל החלטה שעשויה להיות לה משמעות היסטורית עבור השידור הציבורי במדינת ישראל. אנא, בעשותכם כן- חישבו על האינטרסים הציבוריים הרחבים ולא על אינטרס אישי או מפלגתי צר. אל תאפשרו שינויים גחמניים ורפורמות שאינן הגיוניות, אינן מעוגנות בתהליכי חשיבה ובהיוועצות ואינן מעשיות. אלה יוצרים תחושה כי מדובר במסע נקם ולא במסע תיקון. חזקה עליכם שאינכם רוצים להיות חלק מכך".

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה הוסיף כי: " אישור המתווה החדש יקבע אובדן של הזדמנות היסטורית ליצור שידור ציבורי עצמאי ואיכותי. כל ישראלי מבין שגוף החדשות ה"זמני" שיוקם ילווה אותנו לעוד תקופה ארוכה ולכן יש להבטיח שגם בתקופת הביניים תתקיים הפרדה מבנית מלאה בין הדרג העיתונאי- מקצועי לדרג הפוליטי".

בטבלה שלהלן ניתן לראות עד כמה הגוף חדש שיוקם וייקרא "תאגיד החדשות הציבורי", זהה בכל מאפייניו לתאגיד השידור הציבורי הישראלי, בכל הקשור ל: תיאור תפקיד התאגיד, שמו, מקום מושבו, מועצת התאגיד, דרישת סף מחברי המועצה, תנאי כשירות, תפקידי המועצה, מינוי וועדות משנה, הגשת דוחות, סיום תפקיד, בחירת חברי המועצה באמצעות ועדות איתור, ומינוי וועדת האיתור, מינוי מנכ"ל, תנאי כשירותו, והעברתו מתפקידו על ידי המועצה, תפקידי המנכ"ל, מינוי תפקידים מבקרים (רואה חשבון מבקר, יועץ משפטי, ממונה על קבילות הציבור ומבקר פנים), פרסומות, חסויות ותשדירי שירות, שיא כוח האדם, שירותים, טובין ומקרקעין.

הנושא

הסעיף בחוק התאגיד

נוסח חוק התאגיד

הסעיף בתזכיר חוק תאגיד החדשות

נוסח התזכיר

קנה המידה לפעילות התאגיד

7

(ג) תאגיד השידור הישראלי יספק תוכן חדשותי ותוכן בענייני היום, באופן מקצועי, הגון, אחראי, עצמאי, ביקורתי, נטול פניות ואמין, בשקיפות ותוף הפעלת שיקול דעת עיתונאי ונאמנות לאמת העובדתית ולחובת הדיווח לציבור

(ב) התוכן שיספק תאגיד השידור הישראלי יהיה עצמאי, יופנה לכלל אזרחי מדינת ישראל ותושביה, ישקף ויתעד את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, את ערכיה ואת מורשת ישראל, וייתן ביטוי הוגן, שיווני ומאוזן למגוון ההשקפות והדעות הרווחות בציבור בישראל

82ב

תאגיד החדשות הציבורי יספק את התוכן האמור בסעיף קטן (א), כשירות ציבורי באופן מקצועי, הגון, אחראי, עצמאי, ביקורתי, נטול פניות ואמין, בשקיפות ותוף הפעלת שיקול דעת עיתונאי ונאמנות לאמת העובדתית ולחובת הדיווח לציבור ובאופן שיפנה למגוון האוכלוסיות והזרמים בחברה הישראלית

תיאור תפקיד התאגיד

7(א)

תאגיד השידור הישראלי יקיים שידורים ויספק סוגי תוכן שונים באמצעיים חזותיים, קוליים וכתובים בטלוויזיה, ברדיו ועל גבי רשת האינטרנט

89 יב(א)

תאגיד החדשות הציבורי יספק תוכן חדשותי ותוכן בענייני היום לשם שידורו בטלוויזיה, וברדיו וכן על גבי רשת האינטרנט באמצעות תאגיד השידור הישראלי

שם התאגיד

 

תאגיד השידור הישראלי (בעבר נקרא תאגיד השידור הציבורי)

 

תאגיד החדשות הציבורי

מקום מושב התאגיד

5

ירושלים (עיקר שידוריו של תאגיד השידור הישראלי ישודרו מירושלים לא יאוחר מיום י"ח בסיון התשע"ח (1 ביוני 2018)

82טו

מקום מושבו של תאגיד החדשות יהיה בתוך מתקני תאגיד השידור הישראלי

מועצת התאגיד

9

השר ימנה לתאגיד השידור הישראלי מועצה בת 12 חברים, ובהם לפחות שש נשים ולפחות חבר אחד הנמנה עם האוכלוסייה הערבית, לרבות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית, לפי המלצות ועדת האיתור

82ג

השר ימנה לתאגיד החדשות הציבורי מועצה בת 10 חברים, ובהם לפחות חמש נשים ולפחות חבר אחד הנמנה עם האוכלוסייה הערבית, לרבות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית, לפי המלצות ועדת האיתור

דרישת סף מחברי המועצה, תנאי כשירות

9(ב), (ג), 10, 14-17, 23-27

זהים

82ג

זהים

תפקידי המועצה, מינוי וועדות משנה, הגשת דוחות, סיום תפקיד

11-23

זהים

82ד, 82ה, 82ו

זהים

בחירת חברי המועצה באמצעות ועדות איתור, ומינוי וועדת האיתור

29-37

זהים

82ז

זהים

מינוי מנכ"ל, תנאי כשירותו, והעברתו מתפקידו על ידי המועצה

38,

39-42

44-46

זהים

82ח

82ח(ד)

זהים

תפקידי המנכ"ל

43

זהים

82ח

זהים

מינוי תפקידים מבקרים (רואה חשבון מבקר, יועץ משפטי, ממונה על קבילות הציבור ומבקר פנים)

49, 50, 51, 62

זהים

82ט

זהים

פרסומות, חסויות ותשדירי שירות

70-72

כללי שיבוץ זהים

82יג

כללי שיבוץ זהים

שיא כוח האדם בתאגיד

81

הסדרים זהים, כולל פיקוח האוצר

82יד

הסדרים זהים

שירותים, טובין, ומקרקעין

 

 

82טז

תאגיד השידור הישראלי יספק לתאגיד החדשות הציבורי את כל הטובין, המקרקעין והשירותים הדרושים לו לצורך ביצוע תפקידו, בהתאם לדרישותיו וזאת בתשלום ובהסכמה ותוך פטור ממכרז