הודעה לעיתונות

בעקבות דוח המבקר: כשל מהותי במדיניות הממשלה

| מאת:

על רקע פרסום דו"ח מבקר המדינה על משרד התקשורת וההתייחסות לניגוד העניינים של ראש הממשלה בתקופת כהונתו כשר התקשורת, במכון הישראלי לדמוקרטיה מציינים כי מדובר בדו"ח חשוב החושף את הכשל המהותי שנוגע למדיניות בשוק התקשורת בישראל בשנתיים האחרונות.

ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, ראשת התכנית לרפורמות במדיה במכון, אומרת כי: "החטא הקדמון הוא ההסכם בסעיף הקואליציוני המאפשר לראש הממשלה חופש פעולה בתחום התקשורת. גם אם על פניו, ביקש נתניהו להכניס את הסעיף להסכם בשל רצונו לשנות את טון הסיקור של התקשורת כלפיו על רקע הטייה פוליטית שקיימת בה לדעתו, כעת מתברר שהסעיף היה מצע לחששות לניגודי עניינים בתחום יחסי ההון והשלטון. לפי הדו"ח, הסעיף מעלה חשש גם היום לניגוד עניינים ולכן וחובה לבטלו".

עוד אומרת שוורץ-אלטשולר, כי הדו"ח מלמד, שגם לאחר שנתניהו חדל מלכהן כשר התקשורת העובדה שמנכ"ל המשרד שהוא איש אמונו נשאר בתפקיד, משמרת את החששות לניגודי עניינים. הדו"ח מוכיח קשר ישיר בין קיומה של תקשורת חופשית ועצמאית לבין סוגית המלחמה בשחיתות וממצאיו מציגים את טענותיו של נתניהו כלפי התקשורת ככאלו שמיועדות לכאורה לכסות על ניגודי עניינים בבואו לטפל בשוק זה. לכן, יש לבחון מחדש את כלל ההחלטות שהתקבלו מאז הקמת הממשלה הנוכחית בתחום התקשורת".