נייר עמדה

הקוד האתי לפגיעה והשתקת האקדמיה

חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה שנשלחה לשר החינוך ולכלל חברי המל"ג, קוראת להם לא לאשר את הקוד האתי לחברי הסגל באקדמיה אותו כתב פרופ' אסא כשר לבקשת שר החינוך נפתלי בנט.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון לדמוקרטיה, שני סגניו- פרופ' מרדכי קרמניצר ופרופ' ידידיה שטרן וכן פרופ' חנוך דגן, כותבים בחוות הדעת, כי "הקוד האתי כולל הגדרה רחבה ובלתי מתקבלת על הדעת של המושג פוליטי, שאינה עושה הבחנות אלמנטריות כמו ההבחנה בין הטפה שיטתית לדיון חופשי ופתוח. הקוד עוטף סוגיות של כלכלה, משפט ואפילו את תורת האבולוציה תחת הגדרה אחת- פוליטי, ובכך מסכן את עתיד התפתחותה של האקדמיה".

בחוות הדעת, מציינים הכותבים גם, כי "הקוד סותר את חוק המועצה להשכלה גבוהה, הקובע כי למוסדות האקדמיים ישנה אוטונומיה לנהל נושאים אלו באופן עצמאי (סעיף 15 לחוק המל"ג). יתרה מכך, קוד אתי בהגדרתו הוא לא חקיקה שנקבעת על ידי הדרג הפוליטי אלא הליך שבו הקבוצה המקצועית מחליטה עליו. לכן, היה ראוי אם בכלל, להרכיב קבוצה של אנשי סגל ממוסדות שונים שתכתוב את הקוד ולשתף בכך גם סטודנטים ואנשי ציבור נוספים".

לחוות הדעת, מצורף ניתוח אותו ערך ד"ר גיא לוריא של כללי האתיקה הנהוגים באקדמיה האמריקאית, השוללים את ההשוואה שנערכה בין הקודים האתיים בשלושה מישורים:

ראשית, הקוד האתי האמריקאי איננו תקנה רגולטורית הנכפית על ידי הממשלה אלא קוד וולנטרי- עקרוני של אגודת הפרופסורים, שהיא למעשה ארגון עובדים מקצועי.
שנית, הקוד האמריקאי הוא קוד אתי קלאסי- חינוכי הכולל הוראות כלליות פוזיטיביות, לעומת הקוד המוצע בישראל שהוא למעשה תקנון משמעת הכולל איסורים ספציפיים ומפורטים.
שלישית, בהיבט התוכני, הכללים האמריקאים מעניקים מרחב פעולה למרצים ונוגעים בסוגיות כלליות, בעוד שהקוד של פרופ' כשר עוסק לא רק במרצים, אלא גם במוסדות ובפעילויות ספציפיות כמו תכני הסילבוס, מוקדי מחקר ודיספלינות שונות.