סכנות האדישות

מדוע ההשתתפות הפוליטית חשובה לדמוקרטיה?

| מאת:

בכירי היועצים הפוליטיים בארץ ובעולם, אנשי האקדמיה המובילים בארץ ומומחי הסקרים מתריעים מפני אדישות הבוחרים והשפעתה השלילית על הדמוקרטיה.

בהתאם לעמדת המכון הישראלי לדמוקרטיה, שפתח בתכנית תעמולה מיוחדת לעידוד ההצבעה בבחירות תחת הכותרת 'אל תיתנו לאחרים להחליט במקומכם בדברים החשובים באמת', אמר ד"ר כרמון: 'בקלפי אנחנו מכריעים לא רק במדיניות כזו או אחרת. היום אנחנו מכריעים בגורל המדינה והדמוקרטיה, ויש חשיבות גורלית להשתתפות של כל אחד מאתנו. הפעם, אחרי תקופה ארוכה, גם מסתמנת האפשרות לכונן כאן ממשלה יציבה, שתכהן לאורך קדנציה מלאה. כדי שזה יקרה אנחנו חייבים להצביע. חוץ מזה מי שלא מצביע פוגע באינטרסים של עצמו'.

בכתבה הצביעו עוזרי המחקר הדר ואטמור על תחושת ניכור מסוכנת כתוצאה מאי-מעורבות האזרחים בבחירות: 'כששיעור ההצבעה נמוך והמעורבות נמוכה יש סכנה שחלק מהאנשים ירגישו ניכור למוסדות', אמרה הדר. הסכנה באובדן הלגיטימיות מוחשית עד כדי מגמה של אי-ציות לחוק: 'כשאתה לא משתתף אתה לא מחויב למי שמחליט, והנגזרת היא שאתה גם לא מחויב כביכול לחוקים'.

לדעתה, לירידה בשיעורי ההצבעה יש השפעה גם על הנבחרים עצמם: 'הבחירות הן דרך לפוליטיקאים לקבל משוב מהאזרחים'. ככל שיש ירידה במספר הבוחרים, איכות הנבחרים נפגעת, וכך גם מידת הדיווח שלהם לאזרחים – אחריותו של הנבחר לבוחר נפגעת'.

מדד הדמוקרטיה לשנת 2006 מתמקד במצב המפלגות בישראל. במסגרת המדד צוות המחקר בוחן את נושא ההשתתפות הפוליטית בישראל ובעולם. מגמת הירידה באחוז ההשתתפות היא עולמית. לדעת הדר הסיבה לכך ערכית: 'חל שינוי ערכים כלל-עולמי. תחושת הקהילה והשייכות של האזרח נפגעה. אנשים שמרגישים שייכים פחות, קל להם יותר לא להצביע'. אטמור מסביר את המגמה גם במודרניזציה: 'ירידה באחוזי ההצבעה מוסברת בעיקר בתהליכים שקשורים למודרניזציה. ככל שהאדם משכיל יותר והמידע נגיש לכול, אז גם דרכי ההשפעה מגוונות. כבר לא צריך את המפלגה'.

קראו את הכתבה 'הורגים את הדמוקרטיה' מאת חן קוטס-בר ובועז גאון, המובאת במלואה באדיבות מוסף "סופשבוע" של מעריב

הידעתם?

יש מדינות, אוסטרליה לדוגמא, בהן חלה חובה להצביע וננקטות סנקציות כלפי מי שלא מילא את חובתו האזרחית?. ראו המאמר 'להצביע - זכות או חובה' מתוך גיליון 22 של פרלמנט